Introduktion til videnskabsteori

Her får du som studerende en introduktion til samlingen af tekster om videnskabsteori og videnskabelig metode, der som en slags genvejstekster skal inspirere dig til at blive klogere på området. To nyudviklede modeller giver et overblik over videnskabsteoretiske perspektiver og viser refleksioner forud for handling i forhold til empiriindsamling.

Af Christina Haandbæk Schmidt og Louise Buch Løgstrup, peer reviewet af Thomas Illum Hansen, udgivet 2020

Kære studerende på pædagog- og læreruddannelserne

Denne samling af tekster og videoer om videnskabsteori henvender sig til dig, som er studerende på pædagog- eller læreruddannelserne og de pædagogiske efteruddannelser. De er lavet for at give dig et hurtigt og inspirerende overblik over udvalgte videnskabsteoretiske retninger og empiriske metoder, og hvordan disse perspektiver og metoder er relevante for din professionelle refleksive praksis.

Genvejstekster til videnskabsteori og empiriske metoder

Teksterne er tænkt som ‘genvejstekster’, der skal inspirere og motivere dig til at opsøge videnskabsteori og metodeteori.

Det er her væsentligt at bemærke, at det på ingen måde er et forsøg på at skabe en fuldstændig og dækkende fremstilling. I forsøget på at indfange og kategorisere, sker der nødvendigvis altid en reduktion af kompleksitet, og som de mange hyldemeter med bøger om videnskabsteori og metode demonstrerer, findes der mange forsøg derpå.

Vi har udvalgt fem perspektiver:

Som bekendt findes der en del andre videnskabsteoretiske perspektiver, som man også vil kunne argumentere for relevansen af i et professionsperspektiv.

Derudover har vi lavet 5 genvejstekster til empiriske metoder:

Samlingen af tekster og forklarende videoer giver således et indblik i nogle af de centrale perspektiver og metoder, der gør sig gældende inden for det pædagogiske vidensområde. Forhåbentlig vil flere komme til løbende.

Model over videnskabsteoretiske perspektiver

Med henblik på at skabe overblik over de 5 videnskabsteoretiske perspektiver har vi skabt en visuel model, som vi har valgt at kalde en ‘metateoretisk refleksionsmodel’. Den metateoretiske refleksionsmodel er en skematisk fremstilling af de fem videnskabsteoretiske perspektiver, herunder hvilket handleperspektiv og hvilke metoder, der knytter sig til de forskellige perspektiver.

Vores mål med modellen er at vise, at viden er perspektivistisk, og at der inden for hvert perspektiv er muligheder og begrænsninger, som bør kendes og reflekteres over i vurdering og skabelse af viden.

Model vidensformer

 

En handlingsorienteret refleksionsmodel

Derudover har vi lavet en anden model, ‘en handlingsorienteret refleksionsmodel’, som udspringer af begrænsningerne ved den første model; nemlig at skemaformen med sine rubrikker illustrerer en adskilthed, som ikke umiddelbart lægger op til, at de videnskabsteoretiske perspektiver kan kombineres.

Stjernefiguren skal illustrere mulighederne for pragmatisk at kunne kombinere forskellige videnskabsteoretiske perspektiver og derigennem skabe grundlag for et bredere handlerepertoire. Når du som studerende skal finde frem til den rette handling i din pædagogiske og lærerfaglige praksis, kan det være nødvendigt at inddrage og kombinere forskellige perspektiver og dermed forskellige teorier og metoder.

Stjernemodellen - videnskabsteoriVi vil gerne takke studerende og kolleger på pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling, som har været en del af tilblivelsesprocessen, og som både har bidraget med konkrete forslag, inspiration og kritik.

God læselyst!

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.