Emneord
  • Videnskabsteori
Forfatter
  • Christina Haandbæk Schmidt
  • Louise Buch Løgstrup
År
  • 2022
Nulstil

Hvorfor skal du bruge videnskabsteori?

Når du inddrager videnskabsteori i en opgave eller i et projekt, er videnskabsteorien med til at give projektet et acceptabelt videnskabeligt niveau. Videnskabsteorien får dig til at reflektere over, hvad det vil sige, at du skaber ny viden i opgaven, og på hvilke præmisser, det sker.

Videnskabsteori er med andre ord en filosofisk og praktisk disciplin, som du kan bruge til at undersøge og diskutere forskellige retninger og deres indvirkning på den viden, du har produceret samt på praksis.

Når du skal skrive en opgave, bliver du opfordret til at have et afsnit med videnskabsteori. Dette afsnit indeholder oftest en begrundelse og en redegørelse for dit valg af videnskabsteoretisk retning. For at kvalificere dit valg af videnskabsteoretisk retning kan du i opgaven med fordel reflektere over den ontologi og epistemologi som det valgte videnskabsteoretiske retning trækker på og derfra forklare, hvad det betyder for din problemformulering og din besvarelse heraf.

 

Skab overblik med fem videnskabsteoretiske retninger

Vi har udarbejdet præsentation af fem udvalgte videnskabsteoretiske retninger, som du kan bruge som en slags genvejstekster. De fem videnskabsteoretiske retninger skal inspirere dig til selv at anvende dem, som en del af dine refleksioner over praksis. Med teksterne får du et overblik over hver retning, ligesom du kan anvende to refleksionsmodeller, henholdsvis En videnskabsteoretisk refleksionsmodel og En handlingsorienteret refleksionsmodel, til at sammenligne og holde retningerne op mod hinanden.

Du finder de fem forskellige videnskabsteoretiske retninger her

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.