En handlingsorienteret refleksionsmodel

Formålet med en handlingsorienteret refleksionsmodel er, at vise hvordan forskellige videnskabsteoretiske retninger kan kombineres i en pragmatisk handlen.

Af Christina Haandbæk Schmidt og Louise Buch Løgstrup,  peer reviewet af Thomas Illum Hansen, udgivet 2022

Korrekt citering af denne artikel efter APA-systemet (American Psychological Association System, 7th Edition):
Schmidt, C. H. & Løgstrup, L. B. (2022). En handlingsorienteret refleksionsmodel. Hentet den 26. april 2022 på: www.laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/videnskabsteori/introduktion-til-videnskabsteori/en-handlingsorienteret-refleksionsmodel/

Download modellen her

Formålet med en handlingsorienteret refleksionsmodel er, at vise hvordan forskellige videnskabsteoretiske retninger kan kombineres i en pragmatisk handlen. Modellen er illustreret som en stjerne, som skal vise hvordan du kan arbejde eklektisk dvs. at du kan kombinere flere forskellige videnskabsteoretiske retninger i din søgen efter at skabe bedre praksis – ny handling.

Modellen udspringer af begrænsningerne ved den videnskabsteoretiske refleksionsmodel; nemlig at skemaformen med sine rubrikker illustrerer en adskilthed, som ikke umiddelbart lægger op til, at de videnskabsteoretiske retninger kan kombineres.

Med stjernen har vi ønsket at illustrere, at handling er det centrale i professionel praksis, hvorfor det står i midten af stjernen. Hver stjernespids har en erkendelsesinteresse, som angiver en retning for, hvor du kan søge svar. Fx ønsker du at ’forstå og fortolke’ for at kunne handle, så vil spidsen pege mod hermeneutik, hvis du ønsker at ’bevise og forklare’ peger spidsen mod positivisme etc.

 

En handlingsorienteret refleksionsmodel

Stjernemodellen - videnskabsteori

Download modellen her

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.