Tre pædagogiske fortællinger – fem perspektiver

Her vil du blive præsenteret for tre pædagogiske fortællinger med det formål at eksemplificere, hvordan fem forskellige videnskabsteoretiske tilgange (socialkonstruktivistisk, fænomenologisk, hermeneutisk, pragmatisk og positivistisk) kan resultere i fem forskellige analyser af den samme pædagogiske observation.

Af Louise Buch Løgstrup

Korrekt citering af denne artikel efter APA-systemet (American Psychological Association System, 7th Edition):
Løgstrup, L. B. (2022). Tre pædagogiske fortællinger – fem perspektiver. Hentet den 26. april 2022 på: www.laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/videnskabsteori/videnskabsteoretiske-retninger/paedagogiske-fortaellinger/tre-paedagogiske-fortaellinger-fem-perspektiver/

Download de tre pædagogiske fortællinger i en printvenlig version

Pædagogiske fortællinger

Med disse pædagogiske fortællinger er det hensigten at henlede opmærksomheden på, hvordan en bevidsthed om forskellige videnskabsteoriske perspektiver kan kvalificere din faglighed. Det handler om din evne til bevidst at skifte perspektiv i din analyse af virkeligheden.

De analytiske perspektiver som præsenteres skal på ingen måde opfattes som udtømmende i forhold til at udfolde de forskellige videnskabsteoretiske perspektiver, men tjener det didaktiske formål at forbinde videnskabsteori med konkret pædagogisk praksis fra tre forskellige felter, hhv. en børnehave, en skole og en borgers hjem/lokalpsykiatrien på en måde, som forhåbentlig kan opleves som meningsfuld for dig og din praksis.

Når man udarbejder cases, er faren altid, at kompleksitetsreduceringen bliver for markant i forhold til at forstå en teori og i dette tilfælde forstå kompleksiteten i et videnskabsteoretisk perspektiv. Grunden til, at vi alligevel vælger at gøre det, er, fordi vi gentagende gange oplever, at studerende i vores undervisning efterspørger en kobling af videnskabsteori til praksis. Det er også vores erfaring, at når vi eller de studerende inddrager eksempler, opnås der en meningsfuld forståelse.

Det handler om at være bevidste om, at når vi taler sammen og diskuterer pædagogiske problemstillinger, så taler vi altid ud fra et perspektiv, hvor vi har nogle bestemte videnskabsteoretiske ’briller’ på, som vi ser virkeligheden igennem. De tre pædagogiske fortællinger har til formål at bidrage til denne forståelse.

De tre pædagogiske fortællinger skal fungere som eksempler på, hvorfor det er en pædagogisk kompetence at kunne skifte perspektiv med henblik på at prøve sig frem i forhold til at finde den bedste løsning i relation til imødegåelsen af problemstillinger i praksis.

På den måde vil det være ønskeligt, hvis du besidder evnen til at skifte perspektiv i en afsøgning af, hvilken opfattelse af den pædagogiske virkelighed der er det mest hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i ved alle konkrete møder med praksis, og ikke som tilfældet er i de tre pædagogiske fortællinger, hvor hver enkelt pædagog repræsenterer et enkelt perspektiv.

En kompetent pædagog eller lærer er en, som har et repertoire af perspektiver på virkeligheden og som ud fra disse perspektiver afsøger muligheden for den bedste tilgang i hvert enkelt møde med mennesker i praksis. Den bedste tilgang vil ofte have elementer fra flere forskellige perspektiver og også fra helt andre videnskabsteoretiske perspektiver, end de som bliver udfoldet her.

 

Læs om de tre pædagogiske fortællinger

 

Pædagogiske fortællinger: Positivisme Pædagogiske fortællinger: Esther må ikke være med i legen

Pædagogiske fortællinger: Esther på fire år må ikke være med i legen med Ella og Aisha

 


Pædagogiske fortællinger: Pragmatisme Pædagogiske fortællinger: Malene tør ikke gå ud

Pædagogiske fortællinger: Marlene bor alene i en lejlighed og er bange for at gå ud ad sin dør

 

 

Pædagogiske fortællinger: Fænomenologi Pædagogiske fortællinger: Bjørn vil ikke gå i SFO

Pædagogiske fortællinger: Bjørn på 7 år vil ikke længere gå i SFO, men han tør ikke at være alene hjemme

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.