Call for Papers til Tidsskriftet Studier i Læreruddannelse- & Profession

5. februar 2019

Tidsskriftet Studier i Læreruddannelse- & Profession: Call for Papers – forår 2019. Emnet er teknologiforståelse i fag og som fag – i læreruddannelse og skole.

Gennem skolens historie er nye teknologier ofte blevet tiltænkt rollen som isbrydere og formidlere af bedre eller måske snarere ændrede måder at tilegne sig kundskaber og færdigheder på. Ikke desto mindre er forhåbningerne ofte blevet gjort til skamme, når eksempelvis undervisnings-tv, iPads eller elektroniske tavler har vist sig ikke af have afgørende positiv betydning for udviklingen af skolens praksis og elevers læring og dannelse. Man kan endog stille spørgsmålet, om teknologier i nogle sammenhænge blot fremstår som et løsrevet appendiks, frem for at være indlejret i skolens, fagenes og læreruddannelsens pædagogiske og didaktiske praksis.

I løbet af de sidste 10 år er omfanget samt kompleksiteten af digitale teknologiers influx i skolens praksis øget betragteligt. Både som egentlig undervisningsteknologi, der bidrager til den pædagogiske og didaktiske praksis i fagene og som en indholdsdel af fagbeskrivelserne, hvor viden og kunnen med it er en del af curriculum. Teknologiforståelse er et begreb, der har fået fornyet fokus gennem den seneste tid. Fra at bidrage til forståelse af professionelt arbejde med digitale teknologier, er teknologiforståelsesbegrebet nu blevet overskrift for en faglighed i sin vorden. Både i grundskoleregi og i en læreruddannelseskontekst.

De digitale teknologier – som bidrag til organisatorisk og didaktiske ændringer og som vidensområde inden for fagene, holder altså sit indtog i skole og læreruddannelse. Men hvad betyder denne øgede brug af og fokus på det digitale for de mange involverede områder og for den uddannelsesmæssige helhed?

Alt i alt åbner teknologiforståelses-begrebet aktuelt et vidensmæssigt og uddannelsespolitisk felt, det er værd at vide mere om – i relation til læreruddannelsen, til grundskolen og til relationen mellem læreruddannelse og praksis i grundskolen.

’Studier i læreruddannelse- og profession’ inviterer derfor til at bidrage med artikler inden for temaet Teknologiforståelse i fag og som fag – i læreruddannelse og skole.

Det kan være (men er ikke udelukkende) i relation til arbejdet med følgende temaer:

  • Teknologiforståelse i fag i skolen
  • Udvikling af teknologiforståelse i professionernes praksis
  • Forholdet mellem teknologiforståelse i læreruddannelsens uddannelsespraksis og teknologiforståelse som faglig praksis i grundskolen
  • Teknologiforståelse i læreruddannelsen og dens fagrække
  • Teknologiforståelse og teknologibrug i læreruddannelse og skole i et historisk perspektiv

Redaktionen imødeser abstracts og artikler, der har udgangspunkt i både teoretiske og empiriske arbejder – og både i form af afsluttede projekter og work in progress kan medtages. Abstracts og artikler indsendes fortrinsvis på dansk, men det er også muligt at indsende på engelsk. Se i øvrigt tidsskriftets hjemmeside for retningslinjer for forfattere.

Deadlines:

01/04 – 2019: Deadline for indsendelse af abstract (max 500 ord) – sendes til vs4@kp.dk

15/04 – 2019: Svar på hvorvidt artikelforslaget er accepteret til videre arbejde

01/06 – 2019: Artikel indsendes på https://tidsskrift.dk/SLP efter gældende retningslinjer

01/10 – 2019: Endelig version af artikel indsendes på https://tidsskrift.dk/SLP

November 2019: Nummeret udkommer.

 

Abstract skal indeholde:

  • Overskrift
  • 3-5 emneord
  • Teser, fund og konklusioner samt artiklens forskningsspørgsmål.
  • Information (navn + mail) på forfattere og tydelig angivelse af kontaktperson (navn + mail).

Henvendelser vedrørende dette call kan rettes til:

Vibeke Schrøder, vs4@kp.dk

Thomas Thyrring Engsig, tte@ucn.dk

Rene B. Christiansen, rbc@pha.dk

Studier i Læreruddannelse og Profession kræver ikke afgivelse af copyright ved publicering. Dvs. at artikler, efter publicering i Studier i Læreruddannelse og -profession, kan udgives i andre sammenhænge efter anmodning til redaktionen. Det indsendte manus må ikke tidligere være blevet publiceret i nordiske tidsskrifter, og det må heller ikke være sendt parallelt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.