Dannet til digitalisering?

15. maj 2018

Nyt nummer af tidsskriftet Unge pædagoger med temaet Dannet til digitalisering er netop udkommet. Thomas Illum Hansen har bidraget med en artikel om dannelse, digitalisering og dataficering.

Unge pædagoger

Det seneste nummer af tidsskriftet Unge pædagoger handler netop om det, som rigtig mange snakker om og diskuterer lige nu: Digital dannelse. Tidsskriftet stille dog spørgsmålet omvendt: Dannet til digitalisering?

Thomas Illum Hansen har bidraget med artiklen Dannelse, digitalisering og dataficering, hvor han redegør for, hvordan vi kan tænke digital dannelse ind i skolens domæne. Bl.a. argumenterer han for, at den digitale virkelighed må tænkes ind alle aspekter af dannelsen, samtidig med at den fordrer disciplinering af eleven, når det kommer til hverdagsbrugen af de digitale teknologier og sociale medier i skolen.

Uddrag fra tidsskriftets leder:

Over de sidste 25 år har begrebet digital dannelse ikke bare vundet indpas, det har fået en helt central plads i debatten om dannelse, hvor det som selvstændigt begreb efterlader det indtryk, at der er tale om en helt særlig form for dannelse. Grunden hertil er tydelig. Vi er hele tiden online og vi interagerer på daglig basis med digitale teknologier, der sætter os i forbindelse med en ukontrollerbar informationsstrøm. Verden er blevet digital, og det opleves som en betydelig forandring af den måde, vi er sammen på. Behovet for digital dannelse melder sig.

UP stiller derfor i dette temanummer spørgsmålet:

DANNET TIL DIGITALISERING?

Spørgsmålet er bredt. Heri rummes det ofte stillede spørgsmål; besidder børn og unge den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at navigere i et digitaliseret samfund? Men det rummer også et måske endnu mere relevant spørgsmål; danner vi børn og unge til deltagelse i et fortsat digitalt samfund?

[…]

Dette temas artikler behandler hver især aspekter af denne dannelsesopgave, og de præsenteres i tre dele med emnerne digital dannelse som begreb, digital dannelse i skolen og den digitale virkelighed.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.