It i skolen under coronapandemien

3. november 2021

I denne uge udkommer rapporten “It i skolen under coronapandemien”, som præsenterer de danske resultater af dette års ICILS-undersøgelse. Stig Toke Gissel og Morten Pettersson fra Læremiddel.dk har bidraget til rapporten, og det særlige ved undersøgelsen i år er, at den fremskriver viden om, hvordan læreres holdninger til og brug af it i undervisningen har ændret sig under coronapandemien

Hent rapporten her

It i skolen under coronapandemienI rapporten “It i skolen under coronapandemien” præsenteres de danske resultater af International Computer and Information Literacy Study – Teacher Panel (ICILS TP). Rapportens data er indsamlet i Danmark, Finland og Uruguay i samarbejde med International Association for the Evaluation of Student Achievement (IEA).

I rapporten undersøges elevers computer- og informationskompetence, og der stilles spørgsmål til elever, lærere, skoleledere og it-vejledere om blandt andet brugen af computere i og uden for undervisningen. Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2013 og siden i 2018.

Efterfølgende blev verden ramt af en global coronapandemi i 2020, som førte til en række nedlukninger af hele samfund. Det betød også, at skoler måtte gennemføre nødundervisning – i høj grad via øget inddragelse af it. Derfor blev ICILS gennemført ekstraordinært blandt de samme skoler og lærere, som deltog i 2018. Undersøgelsen er således et panelstudie, som gør det muligt at følge forandringen hos de samme deltagere over tid.

ICILS TP fremskriver således viden om, hvordan læreres holdninger til og brug af it i undervisningen har ændret sig under coronapandemien.

Resultater

På en række punkter har danske lærere udviklet sig fra et internationalt højt niveau i 2018 til et endnu højere niveau i 2020. Det drejer sig bl.a. om lærernes anvendelse af it i og uden for undervisningen. Her viser det sig, at selvom danske lærere var blandt dem, der anvendte it mest blandt de deltagende lande i både 2013 og 2018, så er der sket en yderligere stigning i danske læreres brug af it fra 2018 til 2020. En stigning, som i flere tilfælde er større end i de to lande, vi sammenligner med.

Et andet centralt resultat er, at danske lærere har stor tiltro til egne it-evner, og at der også her er sket en udvikling fra et generelt højt niveau til et endnu højere niveau.

Endelig har danske lærere tidligere været forholdsvis positive over kvaliteten af det teknologiske grundlag for at gennemføre undervisning med it. Men også her er de blevet endnu mere enige i, at der er tale om gode forhold.

Udvikling i lærernes brug af digitale læremidler

Stig Toke Gissel og Morten Pettersson fra Læremiddel.dk har sammen med Jeppe Bundsgaard fra DPU skrevet kapitlet om udvikling i lærernes brug af digitale læremidler. I kapitlet undersøger de, hvordan lærernes brug af digitale læremidler i undervisningen har ændret sig fra 2018 til 2020, da lærerne blev geninterviewet under den anden skolenedlukning.

Her er bl.a. an kritisk diskussion af, hvilke typer af læremidler ICILS undersøger, da forfatterne oplever dette som underteoretiseret. Efterfølgende præsenteres et andet bud på, hvordan læremidler kan kategoriseres teoretisk.

I den empiriske del belyser forfatterne de overordnede skift i lærernes brug af læremidler, sammenligner den danske udvikling internationalt, ligesom de belyser stabilitet og forandring i lærernes brug af digitale læremidler på individniveau.

Afslutningsvis diskuteres, hvad resultaterne siger om ændringen i undervisning fra før til under den anden coronanedlukning.

Baggrund for undersøgelsen og rapporten

Formålet med ICILS er helt overordnet at studere overgangen til en (antaget) mere teknologibaseret undervisning og læring, set fra lærernes perspektiv. Og dernæst at identificere faktorer, som kan forklare, hvorfor nogle lærere og skoler anvender computere og teknologi med større held og i et større omfang end andre.

I Danmark er undersøgelsen gennemført af forskere fra DPU, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er samfinansieret af Børne- og Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet, Arts.

I den danske del af ICILS TP har 95 skoler deltaget ved at 441 lærere, 80 skoleledere og 67 it-koordinatorer har besvaret spørgeskemaer. Dataindsamlingen er blevet gennemført fra november 2020 til marts 2021.

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Jacob H. Christensen, Jeppe Bundsgaard og Christian C. Kjeldsen fra DPU, Aarhus Universitet. Endvidere har Morten Pettersson og Stig Toke Gissel fra UCL bidraget til den endelige rapport. Undersøgelsen er samfinansieret af Børne- og Undervisningsministeriet og DPU, Aarhus Universitet

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.