IT og digitale læremidler

Videncentrets egne publikationer

Didaktik 2.0. Læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Karsten Gynhter (red) 2010. Akademisk forlag.

Læs mere her.

Artikler om IT og digitale læremidle

Rapporter

PP

Video

Litteratur om IT og digitale læremidler

 • Anderhag, Per, Staffan Selander, Eva Svärdmo-Åberg (2002): Interaktivitet och hypertextualitet? Om digital kommunikaton och digitala läromedel, in Roger Säljö og Jonas Linderoth (red.): Utm@ningar och e-frestelser, it och skolans lärkultur, Prisma, Stockholm.
 • Andreasen, Lars Birch, Bente Meyer og Pernille Rattleff (red.) (2008): Digitale medier og didaktisk design, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
 • Andresen, Bent B. (red.) (1999): Evaluering af Skolemedi@´s banebryderprojekt, DLH.
 • Andresen, Bent B. (2002): E-læring – en designhåndbog, Center for teknologistøttet uddannelse.
 • Andresen, Bent B. (2000): Læring med IT, in Sørensen, Birgitte Holm og Birgitte R. Olesen (red.). Børn i en digital kultur: forskningsperspektiver, Gad.
 • Andresen, Bent B. og Hans Henrik Knoop (2003): Pædagogisk brug af IT i folkeskolen, DPU.
 • Bang, Jørgen (1997): Multimedier, interaktion og narrativitet – edutainment eller læring, in: Danielsen, Oluf (red). Læring og Multimedier, Aalborg Universitetsforlag.
 • Bolter, Jay David og Richard Grusin (2000): Remediation – understanding new media, The MIT Press
 • Carey, Jewitt og Gunther Kress (red.): Multimodal Literacy, Peter Lang, New York 2003.
 • Crook, Charles (1999): Computers in the community of classrooms, in: Littleton, Karen og Paul Light. Learning with Computers. Analysing productive interaction, Routledge.
 • Cuban, Larry (1986): Teachers and Machines. The Classroom Use of Technology since 1920, Stanford University.
 •  Cuban, Larry (2001): Oversold and underused: computers in the classroom, Harvard University Press.
 • Dirckinck-Holmfeld, Lone og Bo Fibiger (2002): Learning in virtual environments, Samfundslitteratur.
 • Druin, Allison (1999): The Role of Usability Research in Designing Children´s Computer Products, TheDesign of Children’s Technology, Morgan Kaumann Publishers.
 • Eist, Irving og Per Larsen (2002): Webstedet – om analyse af hjemmesider, Systime.
 • Erstad, Ola, Trude Haram Frølich, Vibeke Kløvstad, Guri Mette Vestby (2000): Den langsomme eksplosjonen: innovative læringsmiljøer med bruk av IKT – to kasusstudier fra videregående skole, Pedagogisk forskningsinstitutt, Oslo.
 • Fibiger, Bo (red) (2001): Design af multimedier, Aalborg Universitetsforlag.
 • Frittze, Yvonne (2004): Mediet gør en forskel: en komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning, Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet.
 • Gynther, Karsten (2003): IT og nye læringsmiljøer, in: Held, Finn, Anelise Birkvad Rasmussen og Flemming B. Olsen (red.). Introduktion til undervisning: rammer, metoder, resultater, Frydenlund.
 • Gynther, Karsten (2000): Iagttagelse af IT gennem en pædagogisk optik. Viden, kommunikation og læring i informationssamfundet, Upubliceret speciale. Danmarks Lærerhøjskole.
 • Hansen, Helle Mejlhede (2002): Computeren som et medium for kommunikation, in: Uddannelse, læring og IT – 26 forskere og praktikere gør status på området, Undervisningsministeriet.
 • Hansen, Jens Jørgen (2003): Mellem mediepanikker og medierevolutioner – mediediskurser i folkeskolens læseplaner, in: Gleerup, Jørgen og Finn Wiedemann. Pædagogisk forskning og udvikling, Syddansk Universitetsforlag.
 • Hansen, Jens Jørgen (2004a): ITMF-evalueringsrapporter relateret til Det digitale Skolebibliotek: Digitale læremidler: koncept og læremiddelproduktion (Delrapport 1), Digitale læremidler i videnssamfundet – markedsanalytiske perspektiver på organisation, distribution og forretningsmodeller (Delrapport 2), Finn på nettet – informationskompetence og webdesign for skolens mellemtrin (Delrapport 3) og Digitale læremidler i praksis: En didaktisk udfordring – et læringsmæssigt potentiale? (Delrapport 4).
 • Hansen, Jens Jørgen (2004b): Digitale læremidler, læsestrategier og metakognition, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, nr. 4.
 • Hansen, Jens Jørgen (2004c): Læringsrum og brugerflader i den virtuelle portfolio, Emergens, CVU Sønderjylland, nr. 3.
 • Hansen, Jens Jørgen (2005): Den elektroniske Kinabog. Nye veje i lærernes efteruddannelse, in: Hansen, Jens Jørgen, Torben Kure Marker og Finn Wiedemann (red.). It og professionsuddannelse – erfaringer fra folkeskolen, lærer- og pædagoguddannelsen, Syddansk Universitetsforlag.
 • Hansen, Jens Jørgen: “Digitale didaktiske læremidler – bidrag til en læremiddeltypologi” in Flemming B. Olsen Læremidler i didaktisk sammenhæng : en antologi, Syddansk Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, (Gymnasiepædagogik, 61)
 • Hansen, Jens Jørgen: Mellem design og didaktik. Om digitale læremidler i skolen, Ph.d.-afhandling, SDU 2007
 • Hansen, Lone K., Tine W. Jensen og Iben B. Madsen (2004): Udvikling af digitale undervisningsmaterialer med fokus på de studerendes roller, in: Georgsen, Marianne og Jens Bennedsen (red.). Fleksibel læring og undervisning – erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt, Aalborg Universitetsforlag.
 • Helms, Niels Henrik (2006): It og læringsobjekter – eller læringssubjekter? Paper til samt oplæg på kursus, Lillehammer 27-29/4
 • Henningsen, Sven Erik (2004): Medier og læring i skolens danskundervisning, Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitetsforlag.
 • Hoem, Jon (2002): Informasjonsdesign – for digitale medier, Infodesign/no.
 • Jewitt, Carey (2006): Technology, Literacy and Learning – A multimodal approach, London: Routhledge.
 • Jewitt, Carey, Gunther Kress, Jon Ogborn og Charalampos Tsatsarelis (2001): Exploring learning through visual, actional and linguistic communication: the multimodal environment of a science classroom. I Educational Review 53:1.
 • John, Peter D. og Rosamund Sutherland (2004): Teaching and Learning with ICT: new technology, new pedagogy?, Education, Communication & Information, Vol. 4, No. 1.
 • Kallehave, Pernille og John Lucas (2001): Undervisningsmaterialer på nettet – en debatbog om undervisningsmaterialers fremtid i undervisningssektoren, Center for teknologistøttet uddannelse.
 • Kress, Gunther (1998): Visual and verbal modes of representation in electronically mediated communication: the potentials of new forms of text, in: Snyder, Ilona (red.). Page to Screen, Routledge London.
 • Kress, G. (2003): Literacy in the new media age London : Routledge.
 • Qvortrup, Lars (2006): Mediepedagogikk: Medieundervisning og undervisningsmedier, Paper fra Ph.d.- seminar Mediepedagogikk: Medieundervisning og undervisningsmedier, Lillehammer 26.-28.4 2006.
 • Rambøll Management (2004): Evaluering af ITMF – Samlede resultater, UNI-C.
 • Rinn, Ulrike, Dorothee M. Meister (2004): Didaktik und Neue Medien – Eine Einführung, in: Rinn, Ulrike, Dorothee M. Meister (red.): Didaktik und Neue Medien. Konzepte und Anwendungen in der Hochschule, Waxmann.
 • Schwebs, Ture og Hildegunn Otnes (2002): Tekst. no. Strukturer og sjangrer i digitale medier, Landslaget for norskundervisning.
 • Selander, S., M. Tholey and S. Lorentzen (2002): New educational media and textbooks. The 2nd IARTEM Volume. Stockholm Libery of Curriculum Studies 9.
 • Steffensen, Bo (2004): Medier og læring, Kroghs Forlag.
 • Sørensen, Birgitte Holm og Birgitte R. Olesen (red.) (2000): Børn i en digital kultur – forskningsperspektiver. Gad.Sørensen, Birgitte Holm (2001): Multimediedidaktik og læring, in: Sørensen, Birgitte Holm (red.). Multimediedidaktik og læring – børn og unges multimedieproduktion, Gad.
 • Sørensen, Birgitte Holm, Carsten Jessen og Birgitte R. Olesen (red.) (2002): Børn på nettet – kommunikation og læring, Gad.
 • Tergan, Sigmar-Olaf (2003): Realistische Qualitätsevaluation von E-Learning, in: Meister, Dorothee, Sigmar-Olaf Tergan og Peter Zentel (red.). Evaluation von E-Learning – Zielrichtungen, methodologische Aspekte, Zukunftsperspektiven, Waxmann.
 • Tufte, Birgitte (1998): Medieanalyse – at lære om og med medier, Kvan nr. 50.
 • Uddannelsesstyrelsen (2002): Uddannelse, læring og IT – 26 forskere og praktikere gør status på området, København, Undervisningsministeriet.
 • Walther, Bo Kampmann (2005): Konvergens og nye medier. Systime Academic
 • Wang, Christian (1999): Visioner, samarbejde og uddannelse, in: Nielsen, Ebbe Dam (red.). Banebryderprojektet, Undervisningsministeriet.
 • Weller, Martin, Chris Pegler and Robin Mason (2003): Working with learning objects – some pedagogical suggestions, Sheffield University, Sept 2003.
 • Wiley, D. A. (2001): Connecting learning objects to instructional design theory: A definition a metaphor, and a taxonomy. In: Wiley, D. A. (red.). The Instructional Use of Learning Objects. Bloomington.
 • Wyndhamn, Jan (2002): Att lälra med och av ett datorprogram. En explorativ studie, in Roger Säljö og Jonas Linderoth (red.): Utm@ningar och e-frestelser, it och skolans lärkultur, Prisma, Stockholm.
Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.