Antropologiske undersøgelser og materialer

Undersøgelserne skal bidrage til at komme et spadestik dybere i forståelsen af brugernes ikke-erkendte behov i brugen af digitale læremidler.

Feltstudier gennemføres på 6 skoler og en række centre for undervisningsmidler, hvor udvalgte lærere, elever, skolebibliotekarer og pædagogiske konsulenters brug af og vejledning i brug af læremidler følges og beskrives.

Her på siden har vi samlet information om og fra de antropologiske undersøgelser.

Du finder bl.a.
Undersøgelsesdesign
Filmklip, der belyser, hvordan de digitale læremidler bliver brugt ude på skolerne
Materialer fra den antropologiske fase

Undersøgelsesdesign

De antrologiske undersøgelser tager udgangspunkt i feltstudier.

Feltstudierne gennemføres på seks skoler og en række centre for undervisningsmidler, hvor udvalgte lærere, elever, skolebibliotekarer og pædagogiske konsulenters brug af og vejledning i brug af digitale læremidler følges og beskrives.

Feltstudier på seks skoler

Gennemførelse af feltstudier på seks skoler med fokus på fire elever, en lærer og en skolebibliotekar per skole. De udvalgte slutbrugeres aktiviteter følges i skole og hjemme med henblik på at kortlægge brugen af digitale læremidler og læringsressourcer.

Odense og Fredericia kommuner bidrager ved at udvælge slutbrugere ud fra en passende segmentering på kompetencer og teknologiparathed. Antropologiske konsulenter står for den antropologiske del af klasserumsforskning, logbog, videodokumentation og interviews, mens konsulenter og forskere fra Læremiddel.dk og DPU har ansvaret for den didaktiske del og projektets validitet.

Feltstudier på seks centre for undervisningsmidler

Parallelt med feltstudier i skolen gennemføres feltstudier på en række CFU’ere, hvor seks pædagogiske konsulenters arbejde følges to dage per CFU.

Undersøgelsesrapport

Antropologiske konsulenter har ansvaret for en første bearbejdning af data og afrapportering, der kan fungere som evidens for den videre proces.

Brugerportrætter

Hvad tænker læreren, bibliotekaren og eleven om de nye digitale læremidler?

I en række filmsekvenser stiller vi skarpt på brugen af digitale læremidler i den danske folkeskole. Vi kigger ind i klasselokalerne og ser, hvordan en ganske almindelig dag på en ganske almindelig folkeskole forløber, når de digitale læremidler er i brug.

Abildgaardskolen

Klassen skal se film på nettet, men klippet fryser. Hvilke krav stiller brugen af it til lærerens forberedelse?

Alleskolen

Eleverne skal tage billeder, som de efterfølgende skal uploade på elevintra, men computerne er låst inde i et skab. Hvad betyder adgangen til teknikken for afviklingen af undervisningen og brugen af digitale læremidler?

Erritsø Centralskole

Brugen af digitale læremidler udfordrer ikke blot elevernes it-kompetencer, men også deres kommunikations- og samarbejdskompetencer. Lærerne og de kommunale systemer bliver også udfordret, men er de rustet til opgaven?

Provstegårdskolen

Brugen af digitale læremidler motiverer eleverne i undervisningen, men det er et ønske fra elever og lærere, at brugen integreres i undervisningen frem for at komme på skemaet.

Taulov skole

Fysikforsøg optages på mobiltelefon og indgår i elevernes eksamensforberedelse. Bogen har en fremtrædende plads i skolen, men de visuelle indtryk forankrer viden hos eleverne. Hvordan overfører vi det bedste fra de analoge læremidler til de digitale?

 

Materialer

Her finder du resultater og materialer fra antropologernes feltstudier.

Antropologiske brugertypologier

Innovationsvektorer og udviklingsprincipper

Anbefalinger

BIDL afsluttende rapport med konklusioner

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.