KMD Education i læreruddannelsen

Projektets formål var at undervisere i læreruddannelsen skulle gøre sig erfaringer med at bruge det digitale planlægningsværktøj KMD Education som led i udviklingen af deres it-fagdidaktiske kompetencer, og at disse erfaringer skulle indgå i undervisningen med henblik på at styrke de studerendes evne til at reflektere over den bevidste og begrundede brug af it i skolen.

Hvad betyder it for den måde, hvorpå vi tænker fag og undervisning? I det konkrete tilfælde: Hvad betyder KMD Education for den måde, hvorpå undervisningen tænkes og tilrettelægges?
Hvilke nye udfordringer og muligheder giver brugen af KMD Education? Får læreruddannerne et nyt blik på deres undervisning, bliver de bedre til at kvalificere ikke alene planlægningsarbejdet, men også undervisningen, og hvordan påvirkes de studerendes læreprocesser?

Projektet omfattede to korte forløb i dansk og matematik, begge delelementer i Modul 3 på 2. årgang i de respektive linjefag med to forskellige aldersspecialiseringer (dansk: yngste; matematik: ældste).

Læs artiklen om projektet herunder

KMD Education i læreruddannelsen

Bag projektet står

Marie Falkesgaard Slot og Keld Skovmand, Læremiddel.dk

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.