Rune Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling

29. maj 2018

Hvor langt kan vi komme med kompetenceorienteret matematikundervisning? Den 28. maj forsvarede Rune Hansen på fornemste vis sin ph.d.-afhandling med titlen ”Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning”, hvor han har undersøgt, hvilke potentialer og barrierer der ligger i matematiklærerens arbejde med målstyrede logikker i matematikundervisningen.

Rune Hansen har desuden gennem en periode på to år samarbejdet med en matematiklærer om at tilrettelægge kompetenceorienteret, målstyret undervisning i et forsøg på at se, hvor langt de i fællesskab kunne komme med at omsætte mål for en kompetenceorienteret matematikundervisning til praktisk handling i undervisningen.

Fundene fra projektet er bl.a. relevante for den kommende revision af Fælles Mål for matematikfaget. Fx mødes læreren af et diffust kompetencebegreb i den gældende læreplan. Det er ifølge Rune Hansen heller ikke så ligetil at få de matematiske kompetencer og stofområderne til at spille sammen, som Fælles Mål for matematik foreskriver. Lærer og elever kan tale forbi hinanden, når eleverne måske har fokus på et matematisk kompetenceområde, mens lærerens fokus ligger i stofområdet og vise versa.

Tre typer af målorientering

Desuden har Rune Hansen fundet, at elevernes målorientering kan inddeles i tre typer:

  • Defensiv præstationsorientering: Disse elever benytter sig af forskellige læringshæmmende strategier. Elever forsøger at undgå negative vurderinger ved eksempelvis at være tilbageholdende med deres indsats, pjatte og undgå at bede om hjælp.
  • Offensiv præstationsorientering: Disse elever benytter sig af overfladiske læringsstrategier og har præference for lette opgaver. De er optaget af at blive hurtigt færdig med opgaverne i stedet for at reflektere over dem. De giver let op, undgår at søge hjælp og undlader at rette fejl og fejltagelser.
  • Mestringsorientering: Disse elever er bevidste om det, der skal læres, og sætter sig mål for læringen.

Lærerens undervisning blev af Rune videoobserveret en gang om ugen. Alle videooptagelser er tilgængelige på nettet til inspiration til udvikling af matematikundervisning og som brug til casebaseret undervisning i fx læreruddannelsen.

Rune Hansen ph.d.-forsvar

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.