Nyhed (8)

Med stor succes deler fyraftensmøder ud af redskaber til den undersøgende tilgang til dansk- og matematikundervisning

Litteraturen skal opleves, før den analyseres, og matematikken skal opleves og undersøges. Men hvordan gør man det i praksis? Et stort forskningsprojekt har udviklet metoder til undersøgende litteratur- og matematikundervisning, og mere end 600 lærere rundt om i Danmark har allerede været på fyraftensmøder for at blive inspireret og tage konkrete værktøjer med hjem i klasseværelset.

Undersøgende matematikundervisning: En ny tilgang til at støtte elever til at øge deres kompetencer i matematiske situationer

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM-projektet udarbejdet en matematikfolder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undersøgende matematikundervisning. Her er fokus på at støtte eleverne i at udforske, systematisere og argumentere i matematiske situationer gennem konkrete undervisningsforløb.

NY RAPPORT: KiDM skaber resultater i klasseværelset

Med undersøgende undervisning opnår eleverne en styrket litterær fortolkningskompetence, og i matematik forstår eleverne begreberne bedre og får flere og bedre dialoger om matematiske problemstillinger. Det er resultatet af undersøgelsen, Kvalitet i Dansk og Matematik, som har fundet sted i 172 klasser i en treårig forsøgsperiode.

Nyt: Webinarer om undersøgende undervisning

Til alle lærere og lærerstuderende: To nye webinarer om undersøgende undervisning i matematik og dansk i folkeskolen. Det er gratis at deltage.

Få adgang til undersøgende undervisningsforløb

I 3 år har vi været med til at udvikle, afprøve og teste undersøgende undervisning i dansk og matematik i projektet Kvalitet i Dansk og Matematik.

Rune Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling

Hvor langt kan vi komme med kompetenceorienteret matematikundervisning? Den 28. maj forsvarede Rune Hansen på fornemste vis sin ph.d.-afhandling med titlen ”Målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning”, hvor han har undersøgt, hvilke potentialer og barrierer der ligger i matematiklærerens arbejde med målstyrede logikker i matematikundervisningen.

KiDM-projektet søger folkeskoler

KiDM-projektet, som står for Kvalitet i dansk og matematik, søger folkeskoler til tredje og sidste forsøgsrunde. Projektet vil med en undersøgende tilgang til undervisning skabe et kvalitativt bidrag til elevernes læring i dansk og matematik. Der vil blive trukket lod blandt alle interesserede skoler.

KiDM: Forundersøgelse er på emu.dk

Forundersøgelserne til KiDM-projektet – Kvalitet i Dansk og Matematik er nu formidlet i lettilgængelige vidensnotater, hvor alle interesserede kan læse om forundersøgelsens hovedpointer, metoder og konkrete tiltag.

(6)

Hvor mange bøger på biblioteket – et undersøgende undervisningsforløb i matematik

Kom godt i gang med undersøgende matematikundervisning! ”Hvor mange bøger på biblioteket” er et af mange gode undervisningsforløb, som er udviklet til 4.-5. klasse i KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik).

KiDM Undersøgende matematikundervisning

Undersøgende matematikundervisning har været diskuteret og afprøvet gennem de sidste 100 år, men har stadig ikke slået helt igennem i den daglige matematikundervisning. Den mere træningsorienterede og formidlende undervisning ser stadig ud til at have en dominerende rolle.

Om undersøgende matematik

Læs her om undersøgende matematikundervisning på baggrund af KiDM-projektet i 2016-2019. Hvad menes der egentligt med undersøgende, og hvad er det for en slags opgavetyper?

Dækkende mønstre – et undersøgende undervisningsforløb i matematik

Kom godt i gang med undersøgende matematikundervisning! ”Dækkende mønstre” er et af mange gode undervisningsforløb, som er udviklet til 4.-5. klasse, i KiDM-projektet Kvalitet i Dansk og Matematik

Binde knuder – et undersøgende undervisningsforløb i matematik

Kom godt i gang med undersøgende matematikundervisning! ”Binde knuder” er et af mange gode undervisningsforløb, som er udviklet til 4.-5. klasse i KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik).

Overblik: Undersøgende matematikundervisning

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM udarbejdet en matematikfolder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undersøgende matematikundervisning.


Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.