Undersøgende litteraturundervisning: En ny tilgang til at støtte elevers undersøgelse af æstetiske tekster

17. februar 2020

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM-projektet udarbejdet en folder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undervisning i litteratur og andre æstetiske tekster, samt hvordan man får adgang til nye undervisningsforløb, hvor eleverne skal undersøge tekster.

KiDM dansk pixi-folder

Hent dansk-folderen

I storskala-projektet KiDM har 172 klasser deltaget i en treårig forsøgsperiode i forbindelse med at styrke kvaliteten i dansk- og matematikfaget.

I denne artikel tager vi fat på danskdelen, hvor formålet med projektet var at få elever i 7. og 8. klasse til at blive bedre til at undersøge og tolke litteratur.

 

Baggrund for projektet

Udgangspunktet for KiDM-projektet var dels at finde ud af, hvad forskningen sagde om undersøgende undervisning generelt, og hvordan en undersøgelsesbaseret litteraturundervisning kunne tage sig ud, men også hvad udfordringerne kunne være i at undervise undersøgelsesorienteret i danskfaget. Derudover tog projektet også fat på, om praksis på skolerne og undervisningsforløb i eksisterende læremidler kunne siges at være undersøgende.

Derefter blev projektets undervisningsmateriale udformet, testet i et mindre pilotprojekt og mellem august 2017 og december 2018 blev der udført tre runder af forsøg med 4483 deltagende elever fordelt på indsats- og kontrolgruppe.

Resultaterne taler for sig selv

Undersøgende litteraturundervisning har både lærerens og elevernes egne oplevelser af teksten som afsæt for analyse og fortolkning, og eleverne lærer at opleve, sanse og gå på opdagelse i en æstetisk tekst, stille de gode spørgsmål mm. Tilgangen støtter eleverne i deres undersøgelse af æstetiske tekster, og eleverne får gennem teksten en fremmederfaring og bliver derigennem klogere på sig selv og deres omverden.

Eleverne, der modtog den undersøgelsesorienterede indsats, forbedrede i gennemsnit deres fortolkningskompetence med, hvad der svarer til et halvt års undervisning (0,2 af en standardafvigelse) sammenlignet med kontrolgruppen. Tilgangen virker for eleverne uanset blandt andet køn, socioøkonomisk baggrund, tosprogethed, og hvor gode de var til litterær fortolkning før forsøget.

Den undersøgelsesorienterede tilgang har en positiv effekt på drenges læseforståelse, og der er tendens til, at de yngste elever og de, der scorede lavest på læseforståelsestesten før forsøget, har gavn af indsatsen med hensyn til læseforståelse.

Undersøgende litteraturundervisning lige ved hånden

I forbindelse med projektet har projektgruppen udarbejdet en folder, der viser lærere og undervisere, hvordan de kan bruge den undersøgelsesorienterede tilgang i praksis.

I folderen står derfor også beskrevet, hvordan læreren kan gribe det undersøgende arbejde med tekster an. Derudover indeholder folderen også eksempler på anvendelse fra elevens perspektiv samt forløbene omsat til syv strategier, som eleverne kan genkende gennem ikoner, i hvert trin i arbejdsprocessen.

Alle lærere kan få adgang til de undervisningsforløb i undersøgende undervisning, som er blevet udviklet i projektet. Forløbene er tilgængelige på kidm.dk.

I folderen står beskrevet, hvordan du får gratis adgang til danskmaterialet på kidm.dk.

Download dansk-folderen her.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.