Matematik

Udgivet: 2013

Bogen udforsker centrale og grundlæggende problemstillinger for en didaktisk forståelse af læremidler til skolens matematikundervisning.

Af: Povl Hansen, Johan Schou og Lotte Hofer Skinnebach

Undervisningsfaget matematik har ændret sig markant over de senere år parallelt med udviklingen i den matematikdidaktiske forskning. Den mest iøjnefaldende forandring er forskydningen fra at tænke faget i indholdsområder til også at tænke i kompetencer.

Denne udvikling præger kapitlerne i bogen med dens præsentation af undervisningsfaget matematik og den historiske gennemgang af fages læreplaner samt læremiddelanalyserne, der både trinmæssigt, indholdsmæssigt og didaktisk spænder vidt. Fra multiplikation i 2. klasse i Matematrix over ligninger på mellemtrinnet i Kolorit til geometri i overbygningen i KonteXt og videre til de konkrete materialer, som giver matematikundervisningen særlige didaktiske udfordringer og muligheder. Her analyseres nogle mønsterbrikker til brug ved geometriske problemstillinger og basebrikker til konkretisering af positionssystemet. I forbindelse med flere af analyserne er der eksempler på, hvordan læremidlerne kan redidaktiseres. Der sættes i to af kapitlerne særligt fokus på, hvordan et analogt læremiddel kan suppleres og bruges dynamisk med it.

Bogen henvender sig til både lærerstuderende og lærere. Den tilbyder en række modeller til analyse af læremidler og giver eksempler på, hvordan modellerne konkret kan benyttes i arbejdet med at bruge læremidler i skolens praksis.

Det nationale videncenter for læremidler, Læremiddel.dk, har gennemført et større udviklingsprojekt med fokus på forholdet mellem læreplaner, læremidler og skolens praksis. Resultatet er udgivelsesserien Mål og midler, der præsenterer analyser af både læreplaner og læremidler i fagene.

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.