”Stjernemodellen”: Elevers brug af læremidler i matematik

”Stjernemodellen”: Elevers brug af læremidler i matematikundervisningen er en analysemodel, der kan analysere elevers brug af læremidler i matematikundervisningen. Modellen henvender sig til lærerstuderende, lærere og undervisere på professionshøjskolerne.

Læremidler er en samlebetegnelse for lærebogssystemer både som taskebøger og i-bøger, undervisningsportaler, undervisningsmaterialer, digitale værktøjer og programmer med mere. Stjernemodellen fokuserer på elevernes brug af læremidlet, hvilke muligheder og udfordringer brugen af læremidlet/læremidlerne giver eleverne, frem for mere klassiske læremiddelanalyser, som fx læremiddeltjek, som har til hensigt at vurdere didaktiske læremidlers potentiale.

For stjernemodellen er udgangspunktet ikke læremidlet, som det fremstår, men lærerens orkestrering af læremidlet og i særdeleshed elevernes brug af læremidlet ud fra lærerens orkestrering. Så for at bruge modellen skal man altså have adgang til elevinteraktionerne i undervisningssekvenser med læremidlet, som det er orkestreret af læreren. Det kan være i form af videoobservation, observationer med feltnoter eller ved at have adgang til elevdokumenter.

Modellen, som er illustreret som en tredimensionel 6-takket stjerne, stiller skarpt på 2 elevtypers muligheder og udfordringer ved brugen af læremidlet, nemlig:

  • de præstationsorienterede elever og
  • de mestringsorienterede elever.

Elevtyperne ses i toppen og bunden af den tredimensionelle stjerne. Derudover fokuserer modellen på 6 perspektiver (stjernens spidser):

Her kan du høre mere om hvordan du kan bruge hele eller dele af modellen, såvel som alternative måder at bruge modellen til scenarieorienteret planlægning af undervisning med læremidler:

PAL-projektet

Modellen er udviklet forbindelse med et forskningsprojekt, ”Praksisfortolkninger af læremidler”, forkortet PaL. I projektet har vi undersøgt brugen af ​​læringsressourcer i tre fag: dansk, historie og matematik. Formålet har været at udvikle en større forståelse for læreres og elevers anvendelse af ​​læremidler og læringsressourcer i de tre fag, samspillet mellem læremidlet og praksis, såvel som at udvikle en fagspecifik måde at kommunikere om brugen og effekten af ​​læringsressourcer på.

Vil du vide mere om matematikdelen af PAL-projektet:

Hjelmborg, M. D., Larsen, D. M., Jensen, M. E., Gents, S. D., Christensen, M. S., Junge, L., & Hansen, R. (2020). From Teachers’ Predispositions to Different Socio-didactical Situations. IARTEM e-journal12(1), 1. 

Junge, L., Larsen, D. M., Hjelmborg, M. D., & Kofoed-Toft, M. (2020). “Man skal bruge det meste af et år”: -en fortælling om at overtage en ny matematikklasse. Matematik4(4), 12-16. [4,2020].

Jensen, M. E. & Justesen, L. (2020): Regelbogen – elevernes egen matematikbog. Matematik5(5), 4-8. [5,2020].

Clausen, D. & Jensen, M. E. (2021): Den lærerstyrede klassesamtale, som et middel til at lære. Matematik2(2), 24-29. [2,2021].

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.