Værktøj til vurdering af lærervejledninger

Værktøj til vurdering af lærervejledninger er en model som du kan bruge i dit arbejde som lærer eller lærerstuderende. I analysemodellen fremgår frem temaer, som du kan overveje, når du analyserer en lærervejledning.

Korrekt citering af denne artikel efter APA-systemet (American Psychological Association System, 7th Edition):
Gissel, S. T. & Pettersson, M. (2024). Værktøj til vurdering af lærervejledninger. www.laeremiddel.dk//viden-og-vaerktoejer/evalueringsvaerktoejer/vaerktoej-til-vurdering-af-laerervejledninger/

Hvad er en lærervejledning?

En lærervejledning er en tekst, der henvender sig direkte til læreren og handler om et didaktisk læremiddel. Se videoen og få en introduktion til, hvad en lærervejledning er, hvad den kan bruges til og hvordan.

 

Det er vigtigt at analysere lærervejledningen, fordi:

  • Hvor god og dækkende lærervejledningen er, kan have en betydning for, hvor god din undervisning med læremidlet bliver. Fx kan lærervejledningen gøre rede for læremiddelforfatterens syn på fagdidaktik og læring – som du så kan holde op mod dine egene opfattelser af disse temaer.
  • Lærervejledningen kan også fortælle dig om, hvordan læremiddelproducenten opfatter dig som lærer. Det kan groft sagt enten være som en der er reflekteret og skal træffe selvstændige valg, eller som en der bare skal gøre som læremidlet siger. Remillard (1999) skelner i den forbindelse mellem (didaktiske) læremidler, der taler hhv. direkte gennem læreren og til læreren. Læremidler, der taler gennem læreren, positionerer læreren som en direkte formidler af det faglige stof, som det kommer til udtryk i læremidlet. Læremidlet, der taler til læreren, åbner en faglig dialog med læreren, som positioneres som en fagprofessionel, der spiller en markant og aktiv rolle med at lave læringsdesign, og som mediator af læremidlets faglige stof. Dette handler således om, hvordan lærervejledningen aktiverer dig, læreren, som reflekteret didaktisk ekspert.
  • Sidst men ikke mindst kan lærervejledningen have en stor værdi for dig i forhold til at blive en bedre lærer, udvide din faglige viden eller få ny inspiration. Grossman og Thompson (2008) undersøgte, hvordan 10 nyuddannede lærere opfatter og bruger læremidler, hvordan deres brug udvikler sig efterhånden, som de får mere erfaring med undervisning, samt deres muligheder for at lære af læremidlerne. Forskerne fandt, at lærerne bruger læremidlerne ret ukritisk i begyndelsen af deres karriere. Men efterhånden som lærerne får mere erfaring, begynder de at tilpasse og ændre materialerne i forhold til deres elevers behov og forudsætninger. Desuden viser studiet, at lærerne er meget påvirkede af de tilgange til undervisning, som de møder i de læremidler, som de anvender tidligt i deres lærerkarriere. Lærerne anvendte fortsat tilgangene hen over de tre år, de blev fulgt. På den måde kan vi konkludere, at det er vigtigt, at læremidler gør rede for hvorfor man har valgt et bestemt indhold og hvad der karakteriserer dette indhold, hvordan man foreslår at der undervises i indholdet (metode) samt hvorfor det er vigtigt.

Analysemodel til lærervejledninger 

Vi har udarbejdet en analysemodel til lærervejledninger, som du kan bruge i dit arbejde som lærer eller lærerstuderende. I analysemodellen fremgår fem temaer, som du kan overveje, når du analyserer en lærervejledning.

Model til analyse af lærervejledninger

For det første forholder du dig til læremidlets ramme, dvs. det der ligger uden for det der skal foregå i klasserummet. Det er læremidlets titel, udgivelsesår, hvilken type læremiddel der er tale om osv.

Herefter er der fire temaer, som vedrører hvad du kan finde beskrevet i lærervejledningen:

  • en redegørelse for læremidlets formål og forbindelse til læreplanen,
  • en redegørelse for fagdidaktisk tilgang og læringssyn i læremidlet
  • samt hvilke didaktiske emner der dækkes i lærervejledningen.

Til sidst skal du vurdere, hvordan du som lærer sættes i gang med at reflektere didaktisk gennem lærervejledningen.

Hent værktøjet gratis her

Mere om emnet

Vil du gerne læse mere om lærervejledninger kan du finde relevant baggrundsviden og information på vores hjemmeside samt læse dig ned i forskning omkring lærervejledninger i vores tidsskrift Learning Tech.

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.