Børns læsning 2017 – en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden

Forfattere: Stine Reinholdt Hansen, Stig Toke Gissel og Morten Rasmus Puck
Udgivet: 2017

Hent rapporten (pdf)

Børns læse- og medievaner har forandret sig i takt med den store mængde digitale tilbud og devices, som efterhånden er blevet en naturlig del af børns hverdag i dag. Den nemme adgang til internettet, længere skoledage og en forandret kultur påvirker både hvordan, hvor og hvor meget børn læser i deres fritid.

Et partnerskabsprojekt

Da bibliotekerne spiller en central rolle i forhold til børns fritidslæsning, har Tænketanken Fremtidens Biblioteker sammen med Københavns Biblioteker, Nationalt Videncenter for Læsning og Læremiddel.dk udviklet partnerskabsprojektet ” En generation af stærke læsere: Greb til læselyst”. Partnerskabsprojektet har indsamlet ny viden om børns læsning, og hvad der motiverer børn til at læse. En viden, som tager højde for børnenes ændrede medievaner i forlængelse af den digitale udvikling.

Undersøgelsen lavet af Læremiddel.dk

Selve undersøgelsen er lavet af Læremiddel.dk, og hensigten er, at den nye viden skal kunne bruges af biblioteksansatte over hele landet til at udvikle deres praksis på formidlingsområdet. Samtidig har undersøgelsen til hensigt at styrke samarbejdet mellem biblioteker uden for skolen og de pædagogiske læringscentre (PLC) i forbindelse med folkesko­lereformens strategi for Åben Skole.

Opfølgning på tidligere undersøgelse

Undersøgelsen er en opfølgning på læsevaneundersøgelsen ”Når børn vælger tekster” fra 2010, der indgår som en del af ph.d. afhandlingen “Når børn vælger litteratur – Læsevaneundersøgelse perspektiveret med kognitive analyser” af Stine Reinholdt Hansen. Selve undersøgelsen blev foretaget i 2010, mens afhandlingen blev forsvaret og offentliggjort i 2014.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.