Læreren som manager af elevernes digitale aktivitet

Udgivet: Januar 2019

I Danmark kører debatten om børn og elevers brug af digitale teknologier i skolen og fritiden på højtryk. Senest er diskussionen om skolers mobilregler i Danmark blusset op med udgivelsen af rapporten ”Skærm – skærm ikke?” af Andreas Lieberoth.

I rapporten beskrives ni modeller for mobilpolitik, som spænder fra, at mobiler opbevares hele dagen under lås (19,1%), at telefonen skal være slukket hele dagen/blive i tasken (22,8%) til at klassen selv vedtager regler (14,9%) eller at læreren selv skønner (11,8%). Med til historien hører, at danske forældre vurderes til at være blandt de allermest liberale omkring børns brug af skærmmedier i fritiden.

I de engelsktalende, vestlige lande (og sikkert også andre) er man i skolerne en del mere optaget af internet safety, fx at eleverne ikke skal kunne tilgå upassende indhold, end vi er. Og senest i Frankrig så vi et totalforbud mod brug af mobiltelefoner i skolen. Min vurdering er, at man generelt i udlandet er langt mere optaget af at sikre, at eleverne ikke skal kunne lade sig distrahere af irrelevante skærmaktiviteter i skoletiden end vi er i Danmark.

Bett 2019

Senest er diskussionen om skolers mobilregler i Danmark blusset op med udgivelsen af rapporten ”Skærm – skærm ikke?” af Andreas Lieberoth.

Classroom Management

Et svar på behovet i en engelsktalende kontekst er måske programmet med navnet AB Tutor, der beskrives som classroom management software. Kort fortalt giver det læreren øget kontrol over elevers adfærd med computere og muligheder for at interagere med elevernes devices.

I forhold til monitorering kan underviseren overvåge elevens skærm, se hvilke applikationer eleven har i gang, se hvilken fil eller hjemmeside eleven befinder sig på, blokere adgang til internettet eller begrænse adgangen til bestemte sites og monitorere elevens tryk på keyboardet. Og så kan man skam også slukke for elevens computer!

Har vi brug for denne grad af overvågning for at få computerne til at blive brugt på fagligt fokuseret vis i skolen? For nogle elever ville det sikkert kunne hjælpe med at holde dem på sporet. Den norske forsker, Marte Blikstad-Balas, gav i et forskningsprojekt gymnasieelever et GoPro kameraer på for at se, hvordan de brugte deres bærbare computere og hvilke tekster de rent faktisk opsøgte i undervisningen. For nogle elever var dagens didaktiske ret stort set udelukkende spil, sociale medier og anden underholdning på nettet. Men harmonerer den grad af overvågning og umyndiggørelse, som AB Tutor faciliterer, med en dansk tradition for dannelse og myndiggørelse af eleverne – og ikke mindst selvstændighed og medbestemmelse?

Programmet giver også nogle mere positivt ladede didaktiske muligheder i forhold til at facilitere 1:1 interaktion mellem elev og lærer, interaktion i grupper mv. Lærerens skærm kan således projiceres over på elevernes skærm, læreren kan overtage elevens device og fx vise, hvordan man udfører en aktivitet, man kan organisere computere i grupper, så deltagerne kan samarbejde og kommunikere på forskellig vis etc.

Litteratur:

Blikstad-Balas, M. (2012). Digital Literacy in Upper Secondary School—What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction? Nordic Journal of Digital Literacy, 7(2), 81-96.

Lieberoth, A. (2019). Skærm – skærm ikke? Rapport om skolers mobilregler: Hvorfor? Hvordan? Hvad virker? DPU, Aarhus Universitet. Kan findes her.