Virkelige samtaler

Udgivet: 2022

Artikel 4: Denne artikel fokuserer på stemme, krop, klasserummet som scene og dialog med henblik på at skabe fordybelse og minimere forvirring, ventetid og kedsomhed hos eleven.

– Om dialogisk undervisning, spørgsmålstyper, kropssprog og optag

 

Af Martin Reng, Peter Brodersen, Marie Messell & Knud Erik Christensen

Hent hele artiklen som pdf

Virkelige samtalerKlasserummet som scene

Selvom der er forskelle på skuespillerens og lærerens opgaver, så er lærerens ankomst til klasseværelset ikke ulig skuespillerens entré på scenen. For både skuespiller og lærer spiller kropssprog og stemme en ofte afgørende rolle, og dialogen er lige så ofte et helt centralt element for begge aktører.

Dialogen i klasserummet er et af de elementer, vi er mest fokuserede på i artiklen her. Selvom der ikke er et manuskript for klassedialogen, så er der ofte en forudsigelighed i samtalen, der gør, at vi kan bruge dramaturgien, når vi undersøger den dialogiske undervisning.

Parallellerne mellem skuespillet og lærergerningen er ganske mange – i dramaturgien taler man for eksempel om fremdriftselementer (se eksempelvis Poulsen, 2004, s. 39), der driver fortællingens handling fremad: Det kan være karakterer, der handler på en måde, så det igangsætter en lavine af reaktioner hos fortællingens andre aktører, eller etableringen af konflikt, der afføder et skift i fortællingens tempo.

Det kan vi også blive optaget af i didaktikken: Hvilke elementer skaber momentum, det vil sige fremdrift i undervisningen? Hvilke elementer er årsag til, at der ikke opstår forvirring, usikkerhed, ventetid og kedsomhed? Hvad kan læreren gøre for at undgå dét – og ad den vej skabe vedholdenhed hos eleverne?

I denne artikel kan du bl.a. læse om:

  • Kvalificering af klassedialog og spørgsmålstyper, der skaber fremdrift
  • Fokus og teoretiske greb

Herudover finder du i artiklen også en case, opsamlingsafsnit og studiespørgsmål. Artiklen henvender sig til lærere, undervisere og pædagoger.

Hent artiklen

Læs også de andre artikler om didaktisk dramaturgi i undervisning

 

Artikel 1 i serien: Didaktisk dramaturgi som tilgang til undervisning

Artikel 2 i serien: Undervisningens anslag

Artikel 3 i serien: Rytme og erfaringsdannelse