Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning

Forfatter: Trine Ellegaard
Udgivet: 2021

Maria Møller er i gang med sin ph.d.-afhandling om kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning og håber, at hendes projekt sætter et aftryk for, at det er muligt at tilrettelægge kompetenceorienteret STEM-undervisning, som motiverer og udvikler elever i folkeskolen. Vi har spurgt ind til hendes projekt.

Vil du fortælle lidt mere konkret om, hvad det er, du undersøger?

STEM er akronym for science, technology, engineering og mathematics. I projektet sammentænker jeg internationale principper for integreret STEM-undervisning med en kompetencebeskrevet STEM-faglighed. Projektet vil bidrage med viden om, hvordan STEM-kompetencebeskrivelser kan danne udgangspunkt for kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning.

Hvad har fået dig til at fordybe dig i dette område?

Internationalt er der samfundsmæssigt et akut behov for, at flere børn og unge bliver dygtigere indenfor for STEM-fagene, vælger STEM-uddannelser og på sigt besidder flere jobs inden for STEM-området. STEM er også på den politiske dagsorden i Danmark, men er ikke nævnt i folkeskolens styredokumenter. Det er derfor op til den enkelte skole og de enkelte lærere at gennemføre STEM-undervisning, men der er ingen rammesætning for, at det sker.

Kompetenceorienteret undervisning kan være en hjælp for lærerne til at fokusere undervisningen og gøre eleverne medansvarlige for at opnå kompetencemålene, men det kræver klare kompetencebeskrivelser at styre efter. Der findes aktuelt ikke beskrivelser af STEM-kompetencer, som kan danne udgangspunkt for kompetenceorienteret STEM-undervisning. Det vil derfor være relevant at undersøge sådanne beskrivelser nærmere.

Hvem er din undersøgelse især interessant for?

Min undersøgelse er interessant for læreruddannelser, kommuner og skoler, der ønsker at sætte fokus på STEM-undervisning.

Og kommer der læremidler ud af det?

Projektet vil i samarbejde med et team af matematik- og naturfagslærere udvikle, gennemføre og evaluere STEM-undervisningsforløb. Videooptagelser herfra videreudvikles til lærervejledninger i form af videotutorials til prototyper på kompetenceorienteret STEM-undervisningsforløb til folkeskolen.

Hvordan bidrager din afhandling til forskningen på området?

Projektet sigter dobbelt. På den ene side har projektet et forskningsmæssigt sigte, som bidrager med ny viden om, hvordan elevers STEM-kompetencer kan udvikles gennem integreret STEM-undervisning. Dette sigte skriver sig ind i det internationale samfunds ambition om, at flere elever opnår kompetencer indenfor STEM. På den anden side har projektet et lokalt forankret sigte i forhold til at implementere STEM-undervisning som et fællesfagligt samspil mellem matematik- og naturfagsundervisningen.

Hvad håber du på, din afhandling kan føre med sig? 

Jeg håber, at mit projekt sætter et aftryk for, at det er muligt at tilrettelægge kompetenceorienteret STEM-undervisning, som motiverer og udvikler elever i folkeskolen.- Maria Møller
 

Hvad begejstrer dig allermest ved det, du forsker i? Hvad tænder en gnist i dig?

Jeg synes, det er helt fantastisk at kunne fordybe mig i emnet, og så glæder jeg mig til at komme ud i praksis og udvikle og afprøve forløb i samarbejde med lærerne.

Kompetenceorienteret integreret STEM-undervisning

Maria færdiggør sin afhandling til januar 2024, hvorefter den med al sandsynlighed bliver gjort tilgængelig for læsning.

Indtil da (hvis du er blevet nysgerrig på mere) har Maria disse forslag til læsestof:

Integreret STEM-undervisning

Thibaut, L., Ceuppens, S., De Loof, H., De Meester, J., Goovaerts, L., Struyf, A., Boeve-de Pauw, J., Dehaene, W., Deprez, J., De Cock, M., Hellinckx, L., Knipprath, H., Langie, G., Struyven, K., Van de Velde, D., Van Petegem, P., & Depaepe, F. (2018). Integrated STEM Education: A Systematic Review of Instructional Practices in Secondary Education. In European Journal of STEM Education (Vol. 3, Issue 1).

Kompetenceorienteret undervisning

Sølberg, J., Bundsgaard, J., & Højgaard, T. (2015). Kompetencemål i praksis–hvad har vi lært af KOMPIS? Mona-Matematik-Og Naturfagsdidaktik, 2.

STEM-undervisning

Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA press.

Tolboom, J., & Doorman, L. M. (2018). The consequences of including computer-based mathematics and informatics in the STEM curriculum.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.