Dækkende mønstre – et undersøgende undervisningsforløb i matematik

Forfatter: Mette Hjelmborg
Udgivet: 2020

Kom godt i gang med undersøgende matematikundervisning! ”Dækkende mønstre” er et af mange gode undervisningsforløb, som er udviklet til 4.-5. klasse, i KiDM-projektet Kvalitet i Dansk og Matematik

Dækkende mønstreI Dækkende mønstre-forløbet skal eleverne undersøge, hvordan fladedækkende mønstre kan konstrueres, og eleverne skal i grupper producere forskellige fladedækkende mønstre.

Eleverne skal gruppevis i fire værksteder udvikle forskellige typer af mønsterbrikker, der kan fladedække. Der er tilgængelige instruktionsvideoer bag QR-koder, der kan støtte eleverne i udviklingen af fladedækkende brikker. Ligeledes skal de producere flotte fladedækkende mønstre, som hænges op i klassen.

De skal også på mønsterjagt og bruge det dynamiske geometriprogram GeoGebra til produktion af fladedækkende mønstre.

Derudover lægges der op til, at eleverne kan undersøge, om brikkerne kan fladedække og argumentere for, hvorfor deres udviklende brik kan fladedække.

Udviklet af praktikere og fagdidaktikere

Det er praktikere fra Skolegade skole i Brønderslev, som sammen med fagdidaktikkerne Anette Skipper-Jørgensen og Flemming Ejdrup har udviklet det undersøgende undervisningsforløb ”dækkende mønstre”.

Udviklerne fremhæver det produktive værkstedsarbejde, hvor eleverne øger deres selvstændighed og deres kommunikative færdigheder i undervisningsforløbet.

Deltagende lærere i KiDM-projektet har blandt andet sagt:

Forløbet med fladedækninger var en succes. En af klasserne fortsatte arbejdet i billedkunst og enkelte elever fortsatte hjemme.

Forløbet fangede børnene meget.- Lærere fra KiDM-projektet

Dækkende mønstre

Hvad eleverne lærer i forløbet

Ud over, at eleverne undersøger mulighederne for at figurer kan fladedække og konstruerer egne fladedækkende figurer, er der også fokus på figurernes symmetriforhold og mulighederne for at benytte spejlinger, drejninger og parallelforskydninger til at beskrive og producere mønstre

Samtidig udvikles elevernes kommunikationskompetence, både mundtligt og skriftligt, idet de lærer at kommunikere varieret og mere og mere præcist om og med matematik.

Der er også forslag i lærervejledningen til gode spørgsmål, læreren kan stille, og som kan fastholde eleverne i det undersøgende arbejde.

Undersøgende tilgange

De undersøgende forløb på hjemmesiden er kategoriseret ud fra fem undersøgende tilgange:

  • produktet
  • opdagelsen
  • målingen
  • grubleren
  • modelleringen.

Der er plakater på hjemmesiden, som kan støtte læreren og eleverne i de specifikke undersøgende tilgange.

Dette forløb er kategoriseret som ”produktet”. Hensigten er at undersøge, hvordan fladedækkende mønstre kan konstrueres, og eleverne skal i grupper producere forskellige fladedækkende mønstre.

Forløbet er værkstedsbaseret. Der er 4 værksteder, og det kan gennemføres på 4-5 lektioner, men på hjemmesiden er der også adgang til udvidelser, så forløbet kan tilpasses undervisningen.

Undervisningsforløb dækkende mønstre

KiDM-hjemmesiden

Forløbet ligger på hjemmesiden kidm.dk (forkortelsen for Kvalitet i Dansk og Matematik) sammen med en masse andre forløb. Siden er opdelt i en matematikdel og danskdel. I matematikdelen er der en frit tilgængelig lærerdel med en omfattende lærervejledninger, elevark og andre ressourcer.

Alle undervisningsforløb er gratis.

Du finder “dækkende mønstre”-forløbet her