Hvor mange bøger på biblioteket – et undersøgende undervisningsforløb i matematik

Forfatter: Mette Hjelmborg
Udgivet: 2021

Kom godt i gang med undersøgende matematikundervisning! ”Hvor mange bøger på biblioteket” er et af mange gode undervisningsforløb, som er udviklet til 4.-5. klasse i KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik).

Matematikforløb: Hvor mange bøger på biblioteketI forløbet “Hvor mange bøger på biblioteket” skal eleverne i grupper drøfte og finde frem til en plan for, hvordan de vil finde ud af, hvor mange bøger der er på biblioteket, når man kun har 10 minutters besøg på biblioteket.

Det kan fx være at bestemme antallet af bøger på en hylde, og tælle samtlige hylder eller at måle og tælle, hvor mange bøger, der kan stå på en meter.

Tilbage i klassen beregner eleverne antal bøger på biblioteket ud fra en simpel aritmetisk selvudviklet model.

Til opsamling og fremlæggelsen er der fortrinsvis fokus på ligheder af forskelle på planerne og hvilke data fra optællinger på biblioteket, som modellerne kræver.

Udviklet af praktikere og fagdidaktikere

Det er praktikere fra Marievangsskolen i Slagelse og Store Heddinge Skole i Stevns, der sammen med fagdidaktikkerne Niels Jacob Hansen, Leif Vejbæk og Bent Lindhardt udviklet det undersøgende undervisningsforløb ”Hvor mange bøger på biblioteket”. De fremhæver vigtigheden af, at eleverne udtrykker en plan til at afgøre, hvor mange bøger, der er på biblioteket uden at tælle dem alle, men også at eleverne er fleksible nok til at justere planen, og at eleverne accepterer, at der kan være mange rigtige svar, da det afhænger af deres fremgangsmåde.

Deltagende lærere i KiDM-projektet har blandt andet sagt:

Biblioteksopgaven fanger de svage, som er gode til at komme med forslag – endda bedre end dem, der normalt klarer sig godt, og desuden er eleverne blevet bedre til at sætte sprog på matematikken.- Lærere fra KiDM-projektet

KiDM: Undersøgende matematikforløb

Undersøgende tilgange

De undersøgende forløb på hjemmesiden er kategoriseret ud fra fem undersøgende tilgange:

  • produktet
  • opdagelsen
  • målingen
  • grubleren
  • modelleringen.

Der er plakater på hjemmesiden, som kan støtte læreren og eleverne i de specifikke undersøgende tilgange.

Dette forløb er kategoriseret som en modellering. Eleverne skal se vigtigheden af at fremstille en plan for tælling og en simpel model for beregning af bøgerne.

Forløbet kan gennemføres på 3-4 lektioner, men på hjemmesiden er der også adgang til udvidelser, så forløbet kan tilpasses undervisningen.

Hvad eleverne lærer i forløbet

Hensigten er blandt andet, at eleverne skal se vigtigheden af at fremstille en plan for tælling, og at de kan gennemføre enkle modelleringsprocesser for at nå frem til et realistisk antal bøger på biblioteket.

Gratis undervisningsforløb til matematik

KiDM-hjemmesiden

Forløbet ligger på hjemmesiden kidm.dk (forkortelsen for Kvalitet i Dansk og Matematik) sammen med en masse andre forløb. Siden er opdelt i en matematikdel og danskdel. I matematikdelen er der en frit tilgængelig lærerdel med en omfattende lærervejledninger, elevark og andre ressourcer.

Alle undervisningsforløb er gratis.

Du finder forløbet: Hvor mange bøger på biblioteket her