Kvaliteter ved en undersøgende undervisning

Udgivet: 2020

Hvad er god undervisning? Hvordan får vi bedre kvalitet i undervisningen? Er vejen til bedre undervisning, at vi interesserer os mere for kvaliteter ved elevernes læring? Diskussionen om god undervisning er taget til de senere år, og den er i stigende grad blevet en diskussion om kvalitet. Hvem vil ikke gerne have mere og bedre kvalitet i det offentlige, men hvad vil det egentligt sige?

Et mestringsorienteret kvalitetsbegreb

I KiDM-projektet tilbyder vi et mestringsorienteret kvalitetsbegreb (der værdsætter dybere forståelse og mere alsidigt handleberedskab) som alternativ til et præstationsorienteret kvalitetsbegreb (der værdsætter mere viden, højere, hurtigere og bedre færdigheder end andre).

Som forkortelsen antyder, er målet at skabe mere Kvalitet i Dansk og Matematik. Svaret på denne udfordring er konkrete bud på, hvordan man kan udvikle de to fag i en mere undersøgende retning. Der er dog ikke blot tale om undersøgelse som faglig metode, men også om en menneskelig egenskab, der kendetegner vores undersøgende forhold til os selv og vores omverden.

Viljen til at forundres, undersøge, tænke kritisk og lære nyt bliver således behandlet som en grundlæggende demokratisk værdi, der ikke bør være forbeholdt de få med ekspertviden, men et fælles anliggende for alle.

Undersøgende tilgange

Undersøgende tilgange er blevet kritiseret for at være for åbne, dia­logiske og elevcentrerede. Kritikken går på, at åbne processer er vanskelige at strukturere og kvalificere fagligt.

Undersøgelser kan imidlertid være mere eller mindre åbne og strukturerede. På den ene side har vi investigerende, kontrollerede afprøvninger af objek­tive sags­forhold (fx målinger af surhedsgraden i det lokale vandløb).

På den anden har vi eksplora­tive, æstetiske afsøgninger af subjek­tiv erfaringsdan­nelse (fx indlevelse i en eksistentiel problemstilling i en novelle). I KiDM-projektet kombinerer vi forskellige måder at undersøge på, og vi giver forskellige bud på undersøgende mikro-formater, der ikke kræver langvarige projekter.

Elevernes undersøgelse frem for lærerens formidling af indhold

Fælles for de undersøgende tilgange er, at de vægter elevernes undersøgelse frem for lærerens formidling af et indhold. Den didaktiske rammesætning er kendetegnet ved, at forundring og udfordring bruges til at åbne for et indhold og etablere en interesse.

Mål og indhold har derfor en forholdsvis åben karakter, og elevernes arbejde har en skabende, kritisk reflekterende og selvstændigt undersøgende karakter. Til forskel herfra er formidlende tilgange kendetegnet ved, at læreren eller læremidlet formidler et indhold, der er et produkt af andres undersøgelser.

I KiDM-projektet kombinerer vi kvaliteterne ved undersøgelse og formidling, elev- og lærer­styring, åbne og lukkede pro­cesser. De bedste resultater får vi ved at finde balancepunkterne og supplere en åben og under­søgende tilgang med faglig systematik, stillads­bygning, vejledning og lærerenes eksempler på mestring.

KiDM-hjemmesiden

KIDM-projektets undervisningsforløb ligger på hjemmesiden kidm.dk. Siden er opdelt i en matematikdel og danskdel.

I matematikdelen er der en frit tilgængelig lærerdel med en omfattende lærervejledninger, elevark og andre ressourcer.

Danskforløbene kræver på grund af tekstrettigheder et login. Er du lærer kan du få adgang ved at skrive til os på post@laeremiddel.dk. Skriv din fulde navn samt hvilken skole, du er lærer på, og så sender vi dig hurtigst muligt et login.

Alle undervisningsforløb er gratis.