Undersøgelsesorienteret litteraturundervisning i læreruddannelsen – at udvikle praksis med studerende

Forfattere: Jimmi Michelsen og Thomas Roed Heiden
Udgivet: 2020

Læreruddannelsen skal være forskningsbaseret. Det taler politikere, uddannelsesforskere og læreruddannere en del om. Et helt oplagt sted at lade de studerende møde forskning – og udvikle praksis med dem – er de såkaldte specialiseringsmoduler. Det fortæller vi lidt om her.

Et specialiseringsmodul er et modul, der giver den studerende mulighed for at fordybe sig i et eller flere kompetencemål fra et eller flere fag i et særligt perspektiv. Læreruddannelsen i Odense udbyder hvert år både tvær- og monofaglige specialiseringsmoduler – det samme gør læreruddannelser i resten af landet.

Indholdet i specialiseringsmodulerne er som oftest fastsat af underviserne selv, og de studerende møder derfor undervisere, der er særligt engagerede og har specialviden inden for området. Måske er underviserne ligefrem selv forskere eller deltagere i forskningsprojekter.

Undersøgelsesorienteret litteraturundervisning som specialiseringsmodul

For et par år siden udbød vi specialiseringsmodulet ”Undersøgelsesorienteret litteraturundervisning” henvendt til studerende på både yngste- og ældstespecialiseringen i dansk. Indholdet i modulet udsprang af det igangværende forskningsprojekt Kvalitet i dansk og matematik, forkortet KiDM (forskningsprojektet blev afsluttet i 2019).

KiDM handler kort sagt om skabe kvalitet i grundskolen ved at udbrede en undersøgende tilgang, der fremmer dialogiske og anvendelsesorienterede elementer i undervisningen. Den undersøgende tilgang fokuserer på undervisningsformer, der skaber engagement og motiverer eleverne til at gå undersøgende til værks – både alene og i fællesskab.

Hensigten er at involvere eleverne i selvstændiggørende undersøgelser, der finder sted i undervisningen. Derfor får mål og indhold en forholdsvis åben karakter, da der skal være mulighed for, at eleverne selv er med til at tilvejebringe resultaterne.- Hansen, Elf og Misfeldt, 2019
 

Interesserede kan læse mere om KiDM og de konkrete forskningsresultater her:

Rapport: Kvalitet i Dansk og Matematik

Opbygningen af specialiseringsmodulet

Vores specialiseringsmodul bestod overordnet set af disse 3 elementer, som vi mener er ideelle for netop denne type modul:

1) Teori og udvikling af konkrete undervisningsforløb til brug i skolen

2) Afprøvning af undervisningsforløb i praksis

3) Refleksion over afprøvningen.

I gennemførelsen af modulet var det centralt for os at arbejde undersøgende med de studerende. Vi forsøgte sammen med dem at finde ud af, hvordan oplevelsen af litterære tekster, de 8 litteraturdidaktiske principper og de 7 elevrettede og metakognitive strategier i undersøgelsesorienteret litteraturundervisning kunne konkretiseres i undervisningsforløb, som de studerende så prøvede af i grundskolen og siden hen reflekterede over. Modulet blev afsluttet med præsentationer af de gennemførte forløb og respons fra undervisere og studerende.

De 8 litteraturdidaktiske principper og de 7 metakognitive elevstrategier:

Specialiseringmodul

Specialiseringsmodul

Ved gennemførelsen af specialiseringsmodulet var KIDM-projektet stadigvæk igangværende, og tilknyttede forskere, fagdidaktikere og lærere var i proces med at finde ud af, hvordan en undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik i praksis kunne se ud. Vi diskuterede dette med de studerende og italesatte for dem, at deres arbejde med udvikling af undervisningsforløb var en del af denne proces. Denne proces omkring ”noget”, som forskning handler om at opdage og undersøge, blev de også en del af. Vi samarbejdede altså om en aktion i praksis – og de studerende deltog i at gøre forskningen anvendelsesorienteret.

Modulet blev i høj grad organiseret omkring vejledning og sparring på de studerendes udvalgte tekster og forløb, og den direkte underviserkontakt, oplevelsen af at være i proces og delagtiggjort i ny forskning vakte stor entusiasme hos de studerende.

KiDM-hjemmesiden

KIDM-projektets undervisningsforløb ligger på hjemmesiden kidm.dk. Siden er opdelt i en matematikdel og danskdel.

I matematikdelen er der en frit tilgængelig lærerdel med en omfattende lærervejledninger, elevark og andre ressourcer.

Danskforløbene kræver på grund af tekstrettigheder et login. Er du lærer kan du få adgang ved at skrive til os på post@laeremiddel.dk. Skriv din fulde navn samt hvilken skole, du er lærer på, og så sender vi dig hurtigst muligt et login.

Alle undervisningsforløb er gratis.