Læremiddelbrug

Forfatter: Stig Toke Gissel
Udgivet: 2022

I denne artikel får du svar på, hvordan lærere og elever bruger læremidler i undervisningen i skolen, og at forskningen på området er forbløffende lille. Du kan komme helt tæt på forskningen i didaktiske læremidlers påvirkning af læreres undervisningen i et studie udarbejdet af Marianne Oksbjerg.

Korrekt citering af denne artikel efter APA-systemet (American Psychological Association System, 7th Edition):
Gissel, S. T. (2022). Læremiddelbrug. Lokaliseret den 2. august 2022 på: www.laeremiddel.dk/laeremidler/introduktion-til-laeremidler/laeremiddelbrug/

Download artiklen i en printvenlig version

Hvordan bruger lærere og elever læremidler?

Det ved vi faktisk forbløffende lidt om. Langt det meste forskning i læremidler analyserer læremidlerne som tekster – ikke brugen af dem (Buch & Gissel, 2020; Knudsen red., 2011).

Læremiddel.dk gennemførte et forskningsreview, der kortlagde forskningen om læreres og elevers brug af didaktiske læremidler i danskfaget. Vi fandt kun 19 studier, der beskæftigede sig med dette (Buch & Gissel, 2020). Vi fandt nogle studier, der undersøgte de komplekse processer, der sker i klasserummet, når et didaktisk læremiddel bringes i spil, men disse studier gjorde meget lidt ud af at forstå samspillet mellem det didaktiske potentiale i læremidlet som tekst og så den aktualiserede undervisning i klasserummet.

Et andet Læremiddel.dk-studie undersøgte brugen af læremidler i tre fag, nemlig historie, matematik og dansk. Her kan vi se en del variation på tværs af fagene og interessante brugsmønstre.

At bruge et didaktisk læremiddel kan medføre, at læremidlet kommer til at tage styringen fra læreren. Oksbjerg (2021) undersøgte, hvordan fire dansklærere på mellemtrinnet brugte et didaktisk læremiddel til litteraturundervisning. Hun interviewede lærerne omkring deres fagsyn og dannelsessyn. Derefter observerede hun, hvad lærerne så gjorde, når de brugte læremidlet i deres undervisning. Oksbjergs interviews med lærerne viste, at lærernes fagsyn og dannelsessyn var forskelligt fra læremidlets på centrale områder, men at undervisningen i høj grad blev styret af det, læremidlet ville, i stedet for det, lærerne havde fortalt, at de ønskede skulle kendetegne litteraturundervisningen.

Henvisninger

Gissel, S.T. & Buch, B. (2020). A systematic review of research on how students and teachers use didactic learning materials in L1. Learning Tech, 7. https://learningtech.laeremiddel.dk/laes-learning-tech/learning-tech-7/lt7-a-systematic-review/

Knudsen, S. V. (RED) (2011). Internasjonal forskning på læremidler – en kunnskapsstatus. Høgskolen i Vestfold. Retrieved from https://www.udir.no/Upload/Rapporter/2012/laremidler_hive.pdf

Oksbjerg, M. (2021). Undervisning med litteraturlæremidler på mellemtrinnet. Aarhus Universitet (DPU), Aarhus. Ph.d.-afhandling.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.