Dialogisk undervisning i praksis

Udgivet: 2019

Forestil dig, at du skal præsentere et emne for dine elever, som du gerne vil diskutere med dem.

Det kunne eksempelvis handle om 2. Verdenskrig.

Du vil gerne have sat gang i en god dialog med eleverne omkring deres tanker til krigen, og til nazister og måske føre det over på nutiden. Men hvordan får du sat elevernes tanker i gang?

Det gør du sådan her:

Du stiller et åbent spørgsmål ud i klasserummet: ”Hvad tænker du om 2. verdenskrig?” Spørgsmålet har du forberedt på den digitale platform TalkWall, som lige nu vises på tavlen bag dig, så eleverne kan følge med. Men faktisk kan eleverne også følge med på deres computer, tablet eller mobil, hvor de også selv skal bidrage til undervisningen.

For nu får eleverne lov til at reflektere over dit spørgsmål, og derefter skal de skrive deres svar på spørgsmålet ned – gennem selv samme platform – således, at du har alle elevernes svar samlet.

I kan nu begynde at diskutere de enkeltes svar, hive vigtige pointer ud og samle i forskellige klynger på TalkWalls samtale-tavle.

På den måde kommer alle elever i spil. De bliver hver især hørt og får udvidet sin forståelsesramme med nye vinkler, idéer og måder at tænke på.

Hvorfor TalkWall?

Med TalkWall får du en platform, der …

 

… bidrager til, at klassen tænker og skaber nye forståelser sammen.

… giver et indblik i, hvad den enkelte elev tænker gennem deres svar på fællestavlen.

… støtter op om dialogen i klasserummet, og som giver et godt udgangspunkt for det videre refleksions- og diskussionsarbejde.

… understøtter motivation, nysgerrighed og en oplevelse af at skabe noget sammen for eleverne.

… kan hjælpe til at holde samtalen på sporet.

… giver læreren en bedre forståelse for elevernes personlige og sociale verden.

 

Ikon af lærer i dialog med elever gennem TalkWall    Ikon af lærer i dialog med elever gennem TalkWall

Dialogisk undervisning i praksis

Platformen tager udgangspunkt i en konstruktivistisk tilgang til læring.

Det betyder, at den centrale opgave for dig som praktiker er at skabe situationer og udfordringer som motiverer eleverne til at reflektere over nye idéer, vinkler og måder at tænke på til deres eksisterende forståelse og forventninger med den hensigt at modificere dem.

Lærerens rolle

Du, som lærer, har en afgørende rolle, når det gælder at motivere til lytning, samtale og tænkning. Du stimulerer eleverne ved at stille åbne spørgsmål og motiverer samtidig eleverne til at gøre det samme.

Når dialogen får en udforskende karakter, bliver den til en sammenhængende kæde af tanker og idéer, hvor helheden bliver mere end det hver enkelt elev kan bidrage med på egen hånd.

Stil åbne spørgsmål

”Hvordan lærer du som elev bedst?” Med et åbent spørgsmål kan eleverne dele opfattelser, bygge videre på og tilpasse det tillærte, og gennem refleksion udvikle deres repertoirer som lærende.

Gennem fælles diskussion når klassen en dybere forståelse og indsigt, ligesom at eleverne lærer at få respekt for andres synspunkter og holdninger.

Klasseværelse i dialog gennem TalkWall  Klasseværelse i dialog gennem TalkWall

Fakta

TalkWall er udviklet i et samarbejde mellem NDLAUniversity of Cambridge, Forskningsrådet og University of Oslo.

Udviklingen af TalkWall er foregået over en treårig periode, hvor videregående uddannelser samt pilotskoler har testet platformens pædagogiske brug.

TalkWall kan benyttes af alle, idet programmet er open source og kører på en ikke-kommerciel licens.