NY RAPPORT: KiDM skaber resultater i klasseværelset

15. januar 2020

Med undersøgende undervisning opnår eleverne en styrket litterær fortolkningskompetence, og i matematik forstår eleverne begreberne bedre og får flere og bedre dialoger om matematiske problemstillinger. Det er resultatet af undersøgelsen, Kvalitet i Dansk og Matematik, som har fundet sted i 172 klasser i en treårig forsøgsperiode.

Slutrapport KiDMKiDM har været et spændende projekt, som handler om at styrke kvaliteten i dansk- og matematikfaget. De områder, vi har beskæftiget os med, er, at eleverne i 7. og 8. klasse skulle blive bedre til at undersøge og tolke litteratur, og i 4. og 5. klasses matematik skulle eleverne arbejde problem- og undersøgelsesorienteret med åbne spørgsmål og problemstillinger.

Et spændende storskala-projekt

Det har været et omfattende projekt, som er faldet i flere faser.

Udgangspunktet var at finde ud af, hvad forskningen sagde om undersøgende undervisning generelt, og hvordan en undersøgelsesbaseret litteratur- og matematikundervisning kunne tage sig ud, men også hvad udfordringerne kunne være i at undervise undersøgelsesorienteret i de to fag. Derudover kiggede vi på, om praksis på skolerne og undervisningsforløb i eksisterende læremidler kunne siges at være undersøgende.

I næste fase gik projektgruppen i gang med at finde ud af, hvordan projektets undervisningsmaterialer skulle udformes, hvorefter vi udviklede vores bud på adskillige undervisningsforløb til både dansk og matematik.

”Det har været virkelig interessant at skulle omsætte komplekse forskningsfund fra forundersøgelsen til helt konkrete læremidler, som kunne støtte elever og lærere i at undervise undersøgelsesorienteret. I en undersøgende undervisning sætter vi ofte tempoet ned. Eleverne skal have tid til at undre sig eller opleve, før de skal i gang med deres undersøgelser. Og hvordan er det lige, man får sat rammerne for eksempelvis en udforskende dialog i et læremiddel? Her er det afgørende, at læreren er aktiv medspiller, for en god dialog kan ikke sættes på formel,” siger Stig Toke Gissel, Leder af Læremiddel.dk og forsker i KiDM-projektet.

Vi afprøvede først læremidlerne i et mindre pilotprojekt, hvor lærernes tilbagemeldinger gav os uvurderlig input til at gøre forløbene endnu bedre. Derefter gik lodtrækningsforsøgene i gang. Mellem august 2017 og december 2018 udførte vi tre runder af forsøg. Antallet af elever, som gennemførte tests både før og efter forsøget, løber op i 4483 elever i dansk og 4681 elever i matematik fordelt på indsats- og kontrolgruppe.

For at kunne måle elevernes fremgang i henholdsvis litterær fortolkningskompetence og elevernes matematiske undersøgelseskompetence var vi nødt til at udvikle helt nye tests. Det, synes vi også, er et vigtigt produkt af projektet. Vi valgte at teste direkte på det, vi gerne ville opnå, i stedet for bare at teste for det, der umiddelbart var mulighed for.

Resultaterne i dansk

Eleverne, der modtog de undersøgelsesorienterede indsatser, forbedrede i gennemsnit deres fortolkningskompetence med, hvad der svarer til et halvt års undervisning (0,2 af en standardafvigelse) sammenlignet med kontrolgruppen. Hattie vurderer, at en gennemsnitlig læringseffekt på 0,2 af en standardafvigelse svarer til udbyttet af et halvt års undervisning. Tilgangen virker for eleverne uanset bl.a. køn, socioøkonomisk baggrund, tosprogethed, og hvor gode de var til litterær fortolkning før forsøget.

Den undersøgelsesorienterede tilgang har en positiv effekt på drenges læseforståelse, og der er tendens til, at de yngste elever og de, der scorede lavest på læseforståelsestesten før forsøget, har gavn af indsatsen med hensyn til læseforståelse. Den undersøgelsesorienterede tilgangs fokus på at styrke elevernes litterære fortolkningskompetence sker ikke på bekostning af den mere basale læseforståelse.

Resultaterne i matematik

Forsøget fandt ikke en statistisk signifikant positiv effekt på elevernes matematiske kompetencer, men vi fandt, at KiDM-indsatsen styrkede elevernes matematiske begrebsforståelse. Så eleverne får altså en fordel i forhold til kontrolgruppen.

Den kvalitative forskning i projektet viser desuden en lang række potentialer i den undersøgende tilgang i forhold til at styrke matematisk problembehandling, modellering og ræsonnement.

Videre undersøgelser

“Vi i projektgruppen håber,” siger Stig Toke Gissel, “at projektets resultater har givet lærere og, ikke mindst, læremiddelproducenter mod på at gøre undervisningen mere undersøgende, dialogisk og åben. Selv om forsøgene i de to fag kun dækker to klassetrin pr. fag, er vi sikre på, at tilgangen har et stort potentiale på andre klassetrin og i andre fag.

Adgang til projektets undervisningsforløb

Alle lærere kan få adgang til de undervisningsforløb i undersøgende undervisning, som er blevet udviklet i projektet. Forløbene ligger på kidm.dk. Matematikdelen er åben for alle, mens lærere, der er interesserede i danskdelen, kan rekvirere et login gratis på post@laeremiddel.dk.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.