Nyt ph.d-projekt belyser alle de valg, der træffes omkring læremidler

29. november 2023

Potentialer og barrierer omkring læremidler: Ph.d-stipendiat Lone Nielsen retter et holistisk blik mod et læremiddels vej fra tilblivelse til lærerens brug af det i klasserummet

Af Eva Rymann

Hvordan udvikles og udvælges et læremiddel? Hvilke valg og fravalg tages mellem redaktører og forfattere og af lærere undervejs, og hvilken betydning får disse valg? Hvilke forbindelser er der mellem læremidlets tilblivelse, lærerens udvælgelse af det og endelig lærerens anvendelse af læremidlet i klasserummet?

Disse spørgsmål er omdrejningspunkterne for et nyt ph.d.-projekt, som Lone Nielsen, lektor ved læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, nu går i gang med. Med en bevilling fra PhD-rådet for Uddannelsesforskning i ryggen vil Lone Nielsen kortlægge et nyt læremiddels vej fra tilblivelse til anvendelse. Hendes forskningsprojekt er exceptionelt ved netop at følge hele processen og ikke kun udvalgte dele af den.

”Det, jeg ønsker med projektet, er at kaste et holistisk blik på et læremiddel og de forbindelser, det har til curriculum. Der sker jo mange valg undervejs, som fremstår usynlige: Læremiddelforfatteren har en intention om noget, som hun eller han vælger ud fra. På forlaget træffes der også valg i den redaktionelle proces omkring læremidlet. Senere træffer lærerne valg om, hvorvidt de vil bruge læremidlet. Og der bliver igen foretaget valg, når læreren gennemfører undervisningen med udgangspunkt i læremidlet,” siger Lone Nielsen. Hun uddyber:

”Jeg er interesseret i at undersøge, hvad det er for nogle forbindelser, der er mellem de forskellige dele af processen, og lede efter potentialer og barrierer.”

 

Barrierer og potentialer i den danske model for læremidler

Den anden del af ph.d-projektet undersøger læremidlers rolle i undervisningspolitikken:

”Mit projekt sætter spot på den model, vi har for læremidler i Danmark, og den form, vores curriculum har. Det gør man forskelligt i forskellige lande, og jeg er interesseret i at se barrierer og potentialer i den danske model,” siger Lone Nielsen.

Her er hendes holistiske blik væsentligt for at få ny viden om de dele af processen, der indtil nu ikke er blevet forsket ret meget i.

”Der findes forskning om, hvordan lærere omsætter læremidlerne i undervisningen, og hvordan læremidler både stilladserer og styrer undervisningen, men hele den redaktionelle proces ved vi mindre om. Vi ved også kun meget lidt om, hvorfor lærerne vælger de læremidler, som de gør. Jeg vil gerne undersøge valgene, der træffes, når der skal investeres i nye materialer, eller når lærerne udvælger læremidler i forhold til et specifikt fagligt område,” siger Lone Nielsen.

Projektet begynder 1. januar 2024, hvor Lone Nielsen træder indenfor i danskfagsredaktionen på et undervisningsforlag og udvælger det kommende læremiddel, hun skal følge i sporene af i løbet af de kommende tre år.

Efter den redaktionelle proces hos forlaget og læremiddelforfatterne rykker hun videre til Center for Undervisningsmidler (CFU) og får kontakt til fagteams, der skal vælge de læremidler, de vil bruge i undervisningen.

Og endelig skal Lone Nielsen være med under en lærers forberedelse og gennemførelse af undervisning med læremidlet.

“Jeg glæder mig til at følge i sporet på læremidlet og få øje på noget helt nyt. For jeg ved jo endnu ikke præcis, hvor jeg bliver ført hen,” siger hun.

Vejleder: Helhedsperspektivet er nyt og relevant

Ph.d-projektet er et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU) og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Hovedvejleder er professor Nikolaj Elf, Center for Grundskoleforskning ved SDU, og bivejleder er docent Stig Toke Gissel, leder af Nationalt Videncenter for Læremidler, Læremiddel.dk. Ifølge Gissel er Lone Nielsens helhedsperspektiv nyt og meget velkomment:

”Jeg finder det yderst relevant og spændende, at Lone i sit projekt anlægger et helhedsorienteret blik på læremidler fra forfatterens idé til lærerens undervisning ude i klasselokalet. De undersøgelser, jeg normalt læser omkring læremidler, ser kun på en meget afgrænset del af økologien omkring læremidler – og meget sjældent på den redaktionelle proces. Jeg ser frem til at følge Lones arbejde, og jeg har stor tiltro til, at hendes ph.d. vil bringe væsentlig ny viden frem,” siger Stig Toke Gissel.

Lone Nielsens ph.d.-projekt får støtte fra en pulje på 30,4 mio. kr., som fordeles af Ph.d-rådet for Uddannelsesforskning. Rådets medlemmer er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren, og puljen er øremærket til at skabe ny viden inden for didaktiske og pædagogiske områder.

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.