Adaptive læremidler

Projektperiode: 2019 - 2020
Status: Afsluttet

Projektet Adaptive læremidler er et interventionsprojekt, som har til formål at afprøve og redesigne undervisningsforløb i matematik i henholdsvis 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER.

Deltagere: Karsten Gynther, Anne-Mette Nortvig og Rasmus Jørnø, Professionshøjskolen Absalon, Thomas Illum Hansen og Stig Toke Gissel, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Tomas Højgaard, DPU.

Projektbeskrivelse

Projektet er tilrettelagt som et interventionsprojekt ud fra Design Based Research-metoden, hvor forskere og praktikere i dialog og iterativt afprøver og redesigner matematikforløb i 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER (Area9).

Interventionsprojektet undersøger, om indsatsen hænger sammen med elevernes faglige udvikling i matematik samt deres egenopfattede kompetencer med kvantitative metoder, mens kvalitative metoder anvendes til at belyse lærernes oplevelse af og brug af læremidlet.

Interventionsprojektet gennemføres med elever i 12 klasser fra 4 forskellige skoler i skoleåret 2019-2020.

Projektets formål

Hensigten med projektet er, at:

  • styrke elevernes faglige niveau i matematik ved inddragelse af adaptive digitale læremidler, der understøtter elevernes læring gennem algoritmer. Dette sikrer, at undervisningen tilpasser sig elevens niveau samtidig med, at elevens forståelse for egen læring udvikles.
  • afdække i hvilket omfang undervisningsmidlet kan styrke undervisernes mulighed for at tilpasse og målrette undervisningen til den enkelte elev via en digitalt databaseret understøttelse.
  • frigøre tid til, at underviseren oftere og mere målrettet kan interagere med enkeltelever og grupper af elever om matematik og øvrige perspektiver knyttet til folkeskolens formål.
  • at kommunen opnår øget indsigt i, hvilke muligheder, krav og udfordringer, der knytter sig til denne type digital læringsplatform, og at de deltagende skoler og forvaltningen opnår kompetencer i brugen heraf, bl.a. med henblik på en styrket datainformeret undervisning og skoleudvikling.

I forbindelse med projektet er der udviklet et følgeforskningsdesign, som har til formål at:

  • opbygge en forståelse af og et begrebsapparat omkring adaptive læremidler.
  • kortlægge elevernes og lærernes brug af læremidlet.
  • kortlægge elevernes faglige udbytte af at bruge Rhapsode Learner.
  • kortlægge elevernes forståelse for egen læring og læreproces samt self-efficacy før og efter indsatserne.
  • kortlægge de deltagelde læreres brug af læremidler og matematikdidaktiske tilgange før og under projektet med særligt fokus på differentiering og vejledning.
  • analysere data som læremidlet genererer og holde dem op mod resultater fra øvrige datakilder.
Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.