Evaluering og kvalificering af Sex & Samfunds Underviserportal.dk

Projektperiode: 2017 - 2018
Status: Afsluttet

I dette projekt evaluerer og kvalificerer Læremiddel.dk Sex & Samfunds digitale portal i forhold til dens formål samt den didaktiske tilgang i de forskellige læringsforløb på portalen.

Projektdeltagere: Mette Damgaard Jørgensen, Pia Mortensen og Stig Toke Gissel

Projektbeskrivelse

Projektet falder i to dele:

Evaluering/sparring på udvikling og den digitale skal

Der ønskes et lærermiddeltjek af Sex & Samfunds digitale skal med fokus på, hvilke styrker og svagheder den har i forhold til portalens formål og i relation til den digitalisering af undervisningen og undervisningsplanlægningen, der finder sted i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Output:

  • Rapport, der præsenterer styrker og svagheder samt anbefalinger til, hvordan strukturen og den digitale adgang kan videreudvikles.
  • Opfølgende møde med dialog og sparring på prioriteringer på den videre indsats.

Evaluering/sparring på den didaktiske tilgang

Til Uge Sex 2017 har Sex & Samfund udviklet fem undervisningsforløb med fokus på digitalisering. Det er  første spadestik til at arbejde med en egentlig digital didaktik, og dermed er Sex & Samfund en startfase i forhold til at at tænke digitalt i forhold til udvikling af læringsforløb til seksualundervisning.

Disse forløb bliver tilgængelige på portalen medio december 2016. Læremiddel.dk skal kvalificere den digitale indsats og give feedback på styrker og svagheder ved de digitale forløb/ den digitale tilgang til læring.

Projektets proces

  1. Læremiddel.dk laver et læremiddeltjek på Sex & Samfunds forløb og didaktiske principper.
  2. Læremiddel.dk og Sex & Samfund (ca. 5-6 pædagogiske konsulenter) mødes. Læremiddel.dk giver feedback og anbefalinger til, hvordan arbejdet med at udvikle læringsforløb med fokus på digitalisering kan styrkes.
  3. Sex & Samfund arbejder videre med feedback’en fra Læremiddel.dk og implementerer denne i udviklingen af nye forløb.
  4. Opfølgende sparringsmøde med Læremiddel.dk i forbindelse med udviklingen af de nye forløb.

Her kan du se Sex & Samfunds tre elevsites med digitale redskaber og film til henholdsvis indskoling www.kroppelop.dk, mellemtrin: www.migogminkrop.dk og udskoling www.sexfordig.dk.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.