Tak til robotprogrammering rettet mod yngsteområdet i grundskolen

Projektperiode: 2018 - 2020
Status: Afsluttet

Forskere fra Læremiddel.dk skal sammen med studerende fra UCL og robotvirksomheden KUBO udvikle ny teknologi, der klæder børn på til en fremtid, hvor teknologi overtager mange job og dagligdags gøremål.

Projektdeltagere

Stig Toke Gissel og Louis Køhrsen

Formål

Da udbredelsen af og viden om robotprogrammering og taktil programmering uden skærminddragelse på yngsteområdet i Danmark stadig er i startfasen, søger projektet at involvere en række forskellige aktører i udviklingsdelen af projektet.

En række særligt udvalgte pædagog- og lærerstuderende vil, sammen med projektets forskere, konsulenter fra grunduddannelsne og CFU og konsulenter fra KUBO Robotics, være en del af udviklingen af koncepter og didaktiske designs til afprøvning i et 12 ugers implementeringsforsøg. Det udviklede forløb undersøges efter tilpasning i et randomiseret, kontrolleret eksperiment.

Projektbeskrivelse

I samarbejde med KUBO Robotics, som udvikler læringsrobotten KUBO og dens taktile programmeringssprog, indgår Læremiddel.dk i et forskningssamarbejde med henblik på:

  1. at styrke og videreudvikle KUBOs didaktiske koncepter i forhold til fokuseret, faglig anvendelse af KUBOs produkter i folkeskolen,
  2. at skabe dybde og bredde i KUBOs didaktiske tilbud til lærere, dvs. opbygge volumen og foranstalte kvalitetssikring af didaktiske designs,
  3. at måle effekten af undervisning med anvendelse af KUBOs produkter og didaktiske designs,
  4. at publicere forskning af højeste standard på basis af samarbejdet – både i forhold til processer og resultater vedr. udvikling og afprøvning af didaktiske koncepter (pkt. 1 og 2) og den kvantitative effektmåling (pkt. 3).

De fire punkter hænger sammen og tænkes ind i en progression i samarbejdet.

 

Projektets faser

 

1. Fase – Efterår 2018

Denne fase skal lede frem mod (videre)udvikling af designprincipper for undervisningsforløb med inddragelse af KUBO-robotteknologi. Dette indebærer at en snæver kreds fra Læremiddel.dk/UCLEP-netværket på UCL på to workshops læser relevante artikler, får kendskab til potentialerne i KUBOs produkter, KUBOs eksisterende didaktiske designprincipper og tænker dette videre ind i didaktiske scenarier og prototypiske forløb. Denne fase vil foregå i tæt samarbejde med folk fra KUBO.

2 . Fase – Forår 2019

I 2. fase gennemspilles en DBR-proces med iterativ udvikling, afprøvning og redesign af didaktiske koncepter og forløb, der knytter an til fagrækken i indskolingen. Dette munder ud i eksemplariske designs og tryktestede undervisningsforløb.

Disse eksemplariske forløb danner erfaringsbase i forhold til at stilladsere de studerendes udvikling og afprøvning af undervisningsforløb i næste fase. Der er løbende dialog og samarbejde med KUBO med fokus på produktudvikling og -realisering i forhold til undervisningsdesigns.

3. Fase – Efterår 2019

I denne fase er fokus på opskalering af designprocesser samt udbredelse af foreløbige erfaringer.

  • Studerende fra Erhvervsakademiet og UCL involveres i opskalering mht. udvikling og afprøvning af didaktiske designs. Dette kan omfatte særligt tilrettelagte bachelorforløb, et særligt delmodul i modulet Læremiddeldesign samt forløb under entreprenørskabsprogrammet på UCL.
  • CFU involveres i at udbyde et pilot-efteruddannelsesforløb for lærere med efterfølgende afprøvningsforløb på skoler.

4. Fase – Igangsættes forår 2020

Med de udviklede undervisningsforløb som indsatsmaterialer iværksættes en effektmåling med henblik på at understøtte KUBOs markedsføring internationalt. Et delmål her er publicering af en forskningsartikel i et anerkendt, internationalt forskningstidsskrift, der afrapporterer resultatet af effektmålingen.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.