Spændende samarbejde om ’Den gode lærervejledning’

8. november 2022

I dette interview med Gry Riemann, didaktisk konsulent i LIFE Fonden, dykker vi ned i et spændende samarbejde mellem LIFE Fonden og Læremiddel.dk, som skal bane vejen for nye refleksioner med målet at skabe god lærerstøtte og gode lærervejledninger i fremtidige LIFE undervisningsforløb.

Hvordan ser den gode lærervejledning ud? Og hvordan sørger vi for, at lærerne i grundskolen får det bedste ud af lærervejledningen til vores undervisningsforløb? Disse spørgsmål har LIFE Fonden blandt andet stillet Læremiddel.dks forskere som led i det samarbejde, parterne for nylig har indgået omkring en løbende sparring og dialog i forhold til LIFE Fondens lærervejledninger.

I dette interview kan du læse om samarbejdet og de refleksioner, som Gry Riemann har taget med sig videre efter løbende sparring og workshops med Læremiddel.dk. Gry Riemann er didaktisk konsulent i LIFE Fonden og tidligere forlagsredaktør og folkeskolelærer. Hun sidder med ved bordet, når Læremiddel.dk deler ud af viden om forskningsresultater, som peger ned i konkrete løsningsforslag til LIFE Fondens lærervejledninger. Gry Riemann fortæller:

Vi udarbejder lange lærervejledninger i vores LIFE forløb. Det gør vi af mange grunde. Blandt andet fordi vi sender udstyr ud til lærere, som de muligvis aldrig har set før. Det er udstyr, som kræver lidt hjælp til at komme i gang med. Det er ikke noget, de nødvendigvis bare lige kan anvende med det samme.

Derudover forsøger vi at lave vores forløb undersøgelsesbaserede, hvilket vil sige, at det er elevcentreret undervisning, der tager udgangspunkt i autentiske naturfaglige problemstillinger, og som har fokus på elevernes egne naturfaglige undersøgelser. Det er ikke alle lærere, der kender til denne undervisningsform. Lærerne kan eksempelvis opleve, at deres elever kan få lidt modstand, fordi der er tale om åbne undersøgelser, hvor eleverne ikke nødvendigvis får et svar eller et facit på deres undersøgelsesspørgsmål, og fordi det kan være ukendt og udfordrende for eleverne at planlægge og gennemføre åbne undersøgelser. Eleverne får ikke nødvendigvis et svar, og det kan være, at elevens undersøgelser støder på grund og ikke lykkes. Det er der også en masse god læring i. Men det skal læreren også kunne navigere i. Hvordan ser min undervisning så ud? Den undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning fordrer en lærerrolle, som er ukendt for nogle lærere. Derfor er det vigtigt for os at lave en grundig lærerstøtte i form af en lang lærervejledning, og en masse lærerguides i de enkelte aktiviteter. Men vi ved også, at lærere har meget kort forberedelsestid, hvorfor nogle lærere ikke har tid til at læse lærervejledningen og de enkelte lærerguides. Det er grunden til, at vi har taget fat i Læremiddel.dk.- Gry Riemann

 

Sparring på lærervejledninger og indblik i læremiddellandskabet

Når LIFE Fonden udarbejder en lærervejledning til et LIFE forløb, har de et dokument med interne retningslinjer, der bruges som rettesnor af alle medarbejdere. Det er særligt dette dokument, som LIFE Fonden ønsker sparring på, da de interne retningslinjer er fundamentet for, hvordan lærervejledningens opbygning, struktur og indhold skal tage sig ud.

I august 2022 afholdt Læremiddel.dk en workshop for LIFE Fondens medarbejdere, hvor målet var at give medarbejderne en fælles forståelse af, hvad et læremiddel er, hvordan man kategoriserer et læremiddel, de forskellige læremiddeltyper m.m. Denne fælles forståelse for terminologien er vigtig for, at medarbejderne kan kommunikere med hinanden om de undervisningsforløb, de udvikler.

Det har været vigtigt for begge parter, at den sparring som LIFE Fonden har modtaget er baseret på  forskningsresultater.

I forbindelse med Læremiddel.dks store forskningsprojekt, Lærervejledningen – Design, brug og virkning, er der blevet gjort mange spændende fund, som kan komme en læremiddelproducent som LIFE Fonden til gode. En ting, som LIFE Fonden fandt interessant at gå i dybden med, var de fund, som Læremiddel.dk har gjort i forbindelse med interviews med lærere i grundskolen omkring deres forberedelsestid. Selvom LIFE Fondens medarbejdere selv kommer med en baggrund som folkeskolelærere eller STX-lærere, har der været nuancer i den proces, som lærerne giver udtryk for, der kan være særligt vigtige at tage højde for i arbejdet med den gode lærervejledning. Gry Riemann uddyber:

Den sparring vi har modtaget indtil videre er gået på, hvad der kan gøres anderledes i vores interne retningslinjer. Vi har med andre ord fået konkrete overvejelser og forbedringsforslag leveret. Et eksempel kan være at stille sig spørgsmålet: Hvad har læreren brug for at vide først? Altså, at vi får lavet en prioritering af indhold, hvor Læremiddel.dk har været med til at holde os skarpe på, at der er noget, som læreren har brug for til sin årsplanlægning, og så er der andre typer af information, der er vigtigt for læreren at få med, når læreren skal i gang med at undervise eleverne i undervisningsmaterialet. Det kan fx være, hvilke Fælles Mål et forløb lever op til. Det er rigtig vigtigt, når man laver sin årsplan. Men den uge hvor man forbereder sig på selve materialet og sætter sig ind i indholdet, er Fælles Mål ikke lige så vigtigt. Der er det de praktiske informationer, og hvad læreren skal huske på, der er det væsentlige. Det kan fx være opsætning af eksperimentet eller hvilke gode spørgsmål, læreren kan stille eleverne undervejs, så de får en rigtig god dialog omkring det faglige indhold. Læremiddel.dk har dermed været med til at konkretisere, hvilket indhold der skal placeres hvor i en proces, og hvad der er vigtigst at få med først.- Gry Riemann

 

LIFE Fondens mobile laboratorie

 

Er den lange lærervejledning vejen frem?

Et LIFE forløb kræver grundig information om tilrettelæggelse, struktur og indhold. Men kan den lange lærervejledning blive for lang? Særligt, når lærernes forberedelsestid er knap, kan tvivlen komme op i enhver læremiddelproducent. Burde man i stedet korte lærervejledningen ned, så den ikke kræver en lige så grundig forberedelse? Disse spørgsmål har LIFE Fonden også fået sparring på. Gry Riemann uddyber:

Fordi vores lærervejledninger er lange, har vi overvejet, om vi bør forkorte vejledningerne. Er det for meget information, vi indsætter i vejledningen? Især når vi ved, at lærerne ikke har tid til at læse dem. Men der har vi omvendt lært gennem samarbejdet med Læremiddel.dk, at det ikke er længden, det handler om. Det er nemlig enormt vigtigt, at vi laver lærerstøtte, der lægger op til, at læreren kan have en fagdidaktisk refleksion og en fagdidaktisk dialog med læremidlet. At vi skubber til nogle ting og sætter nogle tanker i gang og dermed laver en rigtig god lærerstøtte. Løsningen er ikke at skære ned på indholdet. Så mister man i stedet en masse vigtige fagdidaktiske og almendidaktiske pointer, som i sidste ende kan gøre, at det, vi har intenderet med vores forløb, overhovedet ikke er det, som bliver realiseret i undervisningen. Netop dette vil vi gerne undgå, da vi i stedet gerne vil have, at så meget af det, vi har intenderet, også er det der sker ude i klasseværelset. Vejen til det er netop en rigtig god lærerstøtte og selvfølgelig også gennem en god stilladsering til eleverne i læremidlet. Men nu er det i dette tilfælde lærervejledningen, som vi har haft særligt fokus på sammen med Læremiddel.dk.- Gry Riemann

LIFE forløbene er omfangsrige forløb og med mange nye materialer. For nogle lærere er det en ny fagdidaktik, hvorfor det kan blive ekstra problematisk, hvis lærervejledningen mangler nuancer eller kun rører i overfladen. Gry Riemann fortsætter:

Så risikerer vi at stå med en masse lærere, der rent faktisk ikke har en god oplevelse med undervisningsforløbet. Og hvis lærerne ikke har det, så har eleverne i hvert fald heller ikke haft en god oplevelse. Og så lærer de ikke det, som der er intenderet fra vores side af. Målet er jo netop, at eleverne (og lærerne) får den fede oplevelse, det kan være at arbejde med naturfag.- Gry Riemann

 

Hvad er det næste skridt i samarbejdet?

Det næste skridt i samarbejdet med Læremiddel.dk er at få den sidste sparring på plads, således at LIFE Fonden kan påbegynde redigeringsfasen for deres interne retningslinjer for lærervejledningen med de nye inputs fra samarbejdet. Derudover håber Gry Riemann på, at Læremiddel.dk kan give konkret sparring på deres lærerguides, som man finder i lærervejledningen. Hun uddyber:

Vi håber også, at vi får mulighed for at tale med Læremiddel.dk om vores lærerguides. Vi skelner mellem lærervejledning, som er en vejledning for hele forløbet og som er en samlet enhed, og så lærerguides, som er støtte helt ned i det konkrete indhold. Så når eleverne skal lave et eksperiment, kan vi lave en lærerguide, der giver et facit, eller som giver nogle gode spørgsmål, som læreren kan stille eleverne, eller giver nogle konkrete forslag til differentiering mm. Den sparring kunne for eksempel handle om antallet af guides, omfanget af dem og selvfølgelig rigtig meget om indholdet af dem. Vi er allerede blevet klogere på, at vigtigheden af, at vi gør det konkret og giver konkrete værktøjer og forslag til læreren. Det kan fx være nogle konkrete spørgsmål, som åbner en god klasserums-dialog. Men det kan være, at vi overser noget eller skal gøre noget anderledes her også. Den dialog vil vi meget gerne indgå i sammen med Læremiddel.dk.- Gry Riemann

Gry Riemann er desuden åben for et fremtidigt samarbejde med Læremiddel.dk, idet LIFE Fonden løbende følger med i, hvad der sker i det aktuelle læremiddellandskab.

Baggrund for LIFE Fonden

LIFE Fonden udbyder naturfaglige undervisningsforløb LIFE til grundskolen og ungdomsuddannelser. LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk. LIFE forløbene er undersøgelsesbaserede forløb med virkelighedsnære problemstillinger, som skal vække elevers nysgerrighed for STEM-fagene.

LIFE Fondens undervisningsforløb er gratis for alle at tilgå. For at komme i gang med et forløb, skal man booke et undervisningsforløb på LIFE Fondens hjemmeside. Skolen modtager herefter et kit, som er en kasse med de materialer, der skal bruges i forløbet samt adgang til de digitale forløb, der følger med.

Foruden undervisningsforløbene kan man booke et labforløb. Labforløbene foregår enten på LIFE Fondens campus i Lyngby, på de regionale laboratorier rundt om i landet eller ved at booke et mobilt laboratorie. Dette forløb er ligeledes gratis.

Læs mere om LIFE Fonden og de mange spændende naturvidenskabelige forløb her

 

Fakta om projektet

Projektperiode: August-oktober 2022

Opdragsgiver: Læremiddel.dk

Deltagere: Stig Toke Gissel, docent og leder af Læremiddel.dk, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Bettina Buch, docent og ph.d., Professionshøjskolen Absalon, Anders Vestergaard Thomsen, naturfagsdidaktiker, lektor og ph.d., Professionshøjskolen Absalon

Du kan læse projektets beskrivelse her

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.