Tilbage til teksten

12. januar 2021

I dag udkommer bogen “Tilbage til teksten” med en ny litteraturdidaktik, der handler om, hvordan vi i undervisningen kan støtte eleverne i at undersøge æstetiske tekster.

Bogen er skrevet på baggrund af forskningsprojektet Kvalitet i Dansk og Matematik, hvor bogens forfattere Thomas Illum Hansen og Stig Toke Gissel sammen med forskerkolleger udviklede en undersøgende litteraturundervisning, som bl.a. lykkedes med at styrke elevernes fortolkningskompetencer.

Tilbage til teksten er tænkt som en grundbog i litteraturdidaktik og henvender sig til lærerstuderende og uddannede lærere, som gerne vil have inspiration til at undervise i litteratur på en ny måde.

At undersøge æstetiske tekster er at undersøge liv og erfaringer

Hvorfor er det så oplagt, at eleverne i danskundervisningen skal lære at undersøge en æstetisk tekst, som fx en novelle, roman eller en kortfilm?

Det er det, fordi den æstetiske tekst i sig selv er produktet af en forfatters undersøgelse af verden og livet. Den æstetiske tekst er en invitation til, at vi gennem mødet med tekstens fremmede, men billedskabende perspektiv på virkeligheden selv bidrager til at undersøge vores liv og erfaringer.

Bogen lægger op til at undervisningen skal tage elevernes oplevelse af teksten alvorligt, så de kan åbne sig for mødet med tekstens fremmedhed:

Vi skal ikke fylde alt muligt på eleverne, før de møder teksten; teksten skal have lov til at virke på eleverne, og eleverne skal lære at give sig hen til at opleve teksten. Vi skal med andre ord væk fra at læse efter et be­stemt tema i den litterære tekst eller for at få bekræftet det, vi allerede ved om forfatteren i teksten. Vi skal tilbage til teksten.- Tilbage til teksten
 

Bogen ærinde er derfor helt klart: Vi skal lære eleverne at møde teksten, lade teksten tale til dem – og på den baggrund skal de gennemføre en fagligt fokuseret undersøgelse af teksten.

På rundtur i bogens 9 kapitler

I bogens 9 kapitler tager forfatterne læseren med på rundtur i den undersøgende tilgang. Turen starter med, at læseren selv skal “ind i teksten” og undersøge og fortolke en novelle på baggrund af sin egen oplevelse og erfaring af tekstens verden.

Derefter bliver læseren præsenteret for 5 strategier, der kan anvendes, og bliver ført dybere ind i spørgsmålet om, hvad litteratur er og hvordan man vælger den rette litteratur til undervisningen. Læseren får dernæst indsigt i, hvordan undervisningen tilrettelægges – både i forhold til æstetiske tekster og film, samt får redskaber og værktøjer til at kvalificere litteraturundersøgelsen.

I de sidste tre kapitler defineres kompetencer og hvad det egentligt er, eleverne skal blive gode til. Tilgangen holdes op imod andre udbredte metoder og tilgange til at analysere litteratur og viser, hvordan den undersøgende litteraturundervisning låner det bedste fra de andre metoder og sætter det i en ny sammenhæng. Bogen slutter af med at præsentere 8 principper, man som lærer kan bruge i sit arbejde med den undersøgende litteraturundervisning.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.