Læreren som autoritet

Forfattere: Peter Brodersen, Carsten Fogh Nielsen, Dorte Ågård og Per Fibæk Laursen
Udgivet: 2020

Bogen ‘Læreren som autoritet’ gør op med den forestilling om, at klasseværelset ofte kan være præget af ustyrlige elever og lærere, der ikke har den fornødne autoritet. Bogen undersøger nærmere, hvorfra lærere i dag henter autoritet og kommer ind på den moderne lærerautoritet.

Denne bog lægger primært vægten på lærerens autoritet fra neden og indefra. Spørgsmålet er, hvordan læreren gennem udøvelse af autoritet udvikler styrebilleder af mestring, anerkendelse og disciplin hos eleverne – og sig selv.

Vi kan identificere lærerens autoritet i klassen med tre forskellige udspring: fra oven, fra neden og indefra (Andersen 2006). Autoritet fra oven er den lovgivning, der er givet, og som tildeler læreren autoritet. Skoleloven og de dertil hørende dokumenter giver læreren beføjelser til at lede og sikrer ham formelt lederskab.

Autoritet fra neden er den tillid og anerkendelse, som læreren bliver tildelt af dem, han er leder for – eleverne. Denne autoritet er ikke givet, den skal dagligt tilkæmpes og befæstes (Ziehe 1989). En lærer, hvis faglige og pædagogiske forspring, eleverne ikke anerkender, kommer hurtigt i store vanskeligheder.

Der er skrevet mange bøger og artikler om klasseledelse, relationskompetence, anerkendelse og flere andre aspekter af læreren som leder. Denne bog går direkte til en central kilde til lærerens ledelse, autoritet – autoritet i tanke, tale og handling. Autoritet sætter vi i centrum gennem tre basale handlinger i lærerens praksis: faglige handlinger, tillidsskabende handlinger og handlinger, hvor lærerens myndighed udøves.

Dette dilemma mellem styring og frihed, som læreren løbende skal tage bestik af, er blevet benævnt det pædagogiske paradoks. Benner giver det pædagogiske paradoks denne formulering: “At opfordre den opvoksende til noget, som han – endnu – ikke kan, og at anerkende ham som en, han – endnu – ikke er” (Oettingen 2001: 10ff). I den forstand er autoritetsudøvelse i undervisning en rammesættende og styrende opfordring til, at eleverne kan udfolde selvvirksomhed og selvstændighed.

Bogen ‘Læreren som autoritet’ af Peter Brodersen, Per Fibæk Laursen, Carsten Fogh Nielsen og Dorte Ågård er udkommet på Hans Reitzels Forlag.

Læs interview med forfatterne bag på bogen ‘Læreren som autoritet’ på Folkeskolen.dk

Køb bogen her

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.