Læsbare læremidler EUD

Forfattere: Stig Toke Gissel, Dorthe Carlsen og Kristine Kabel
Udgivet: 2009

Denne rapports formål er at afdække, hvordan et læsbart og brugbart læremiddel til erhvervsuddannelserne kan tage sig ud. Rapporten vil med andre ord forsøge at pege på, hvordan et læremiddel til en erhvervsuddannelse skal tilrettelægges og bruges for at kunne fungere hensigtsmæssigt i forhold til målgruppens forudsætninger og behov.

Hent rapporten: Læsbare læremidler EUD

Med udgangspunkt i analyser af læremidler, der er bredt ud på fire forskellige erhvervsuddannelser, peger rapporten på medvinds- og modvindsfaktorer ved læremidlernes udformning. Analysen vil både anskue læremidlerne ud fra teori om læremidler samt forskning i faglig læsning og læremidlers læsbarhed.

I rapporten forsøger vi at danne os et indtryk af, hvordan læremidlerne anvendes i den konkrete undervisning for at afdække, hvad læremidlets potentiale er i mødet med faget, eleverne og underviserne. Denne del af undersøgelsen medvirker også til at give et billede af, hvad der i undervisningen kan gøres for at kompensere for læremidlernes eventuelle mangler. Dette munder ud i en række forslag til, hvordan modvindsfaktorerne kan blive til medvindsfaktorer gennem en revision af læremidlerne og gennem lærernes redidaktisering i undervisningen.

Dette fokus på læsbarhed og læremidler skal ses i sammenhæng med implementeringen af den nationale læsehandlingsplan for EUD-området. I forbindelse med handlingsplanen er der blevet uddannet et korps af læsevejledere, som kan fungere som brobyggere mellem denne rapports konklusioner og anbefalinger på den ene side og underviserne i erhvervsuddannelserne på den anden side.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.