Læring gennem smagssansen – fag med smag

Forfatter: Thomas Brahe
Udgivet: Marts 2019

Smag for Livets undervisningsmaterialer udkommer via app’en ”Fag med smag”, som findes på Apples App Store og i Google Play. Materialerne afsøger og eksperimenterer med læringspotentialerne, når smag inddrages i en bred fagrække i skolen.

Fag med smag indeholder både materialer, hvor eleverne skal lære om smag (læringsmålet er smag, f.eks. i madkundskab), og hvor de skal lære gennem smag (læringsmålet er noget andet end smag, f.eks. kompetenceområder inden for dansk eller matematik).

Sansemæssige oplevelser

Smag i forbindelse med læring er interessant af to årsager. For det første er smags- og lugtesansen tæt knyttet til vores erindringssystem. En smag eller en lugt kan genskabe minder og kontekster, som ellers ligger langt tilbage i vores personlige oplevelseshistorik; det være sig følelser, steder eller samtaler. Via en lugt eller aroma kan vi pludseligt komme til at tænke på bestemte personer i bestemte situationer fra tidligere i livet.

Sansemæssige oplevelser kan således – hvad enten vi er bevidste om det eller ej – skabe betydningsfulde nedslagspunkter i vores personlige historik. Eller med andre ord: sanseoplevelser sætter sig i vores krop og vores sind; de er med til at underbygge de oplevelser, vi har, og de lagres sammen med oplevelserne som en forstærkende kognitiv og emotionel faktor.

Smagsoplevelser sætter gang i kognitive tilegnelsesprocesser

Med udgangspunkt i dette er det tesen gennem Smag for Livets undervisningsmaterialer, at smagsoplevelser har et potentiale som drivkraft for kognitive tilegnelsesprocesser. Dette forudsætter naturligvis, at smagssansen som æstetisk element i undervisningen sættes i spil sammen med andre læringsdynamoer og bruges hensigtsmæssigt.

For det andet er selve det at smage et demokratisk involverende anliggende; alle børn, unge og voksne smager på noget hver dag. De har et forhold til smag – og en mening om smag. Så en undervisning, som søger at pirre elevernes smagssans, eller trække på deres smagserfaringer, vil hypotetisk kunne skabe en naturlig nysgerrighed og engagement omkring undervisningen – naturligvis forudsat, at undervisningen i øvrigt er fagligt relevant og didaktisk skruet engagerende sammen.

Eleverne skal være aktive

Foruden ovenstående to didaktiske refleksionspunkter sigter materialerne efter at gøre eleverne aktive. Dvs. der lægges op til en variation af arbejdsformer, hvor eleverne deltager enten i plenum, i grupper eller arbejder individuelt. I oversigtsform udgør nedenstående model materialernes didaktiske udgangspunkt.

Figur

”Fag med Smag”-app’en kan downloades gratis fra App Store og Google Play. Den tilbydes af Smag for Livet, et landsdækkende forsknings- og formidlingscenter støttet af Nordea-fonden.