Ny LOMA-spilportal til indskoling

Forfatter: Dorte Ruge
Udgivet: August 2020

Ny spilplatform på vej med afsæt i skolernes erfaringer og forskningsresultater.

Formålet er at fremme elevers begrebsudvikling og forforståelse i fag hvor mad og måltider indgår i undervisningen.

Ny LOMA-spilportal med gratis spil til indskoling udviklet på Filstedvejens Skole i Aalborg Kommune med støtte fra UVM.

På LOMA-Spilportal er der både simple og mere komplekse spiltyper med differentieret sværhedsgrad. Eleverne kan starte med at spille eksisterende spil både med enkelt spiller og med flere spillere. Dernæst kan eleverne selv lave indhold til egne spil, fx tegne forløbet i en opskrift eller tage billeder af en produktionsproces. Derefter digitaliserer eleven det analoge materiale fx ved hjælp af iPad og anvender portalens software til at lave egne spil. Elever og lærere har adgang via Uni-login. Se lærervejledning til undervisningsaktiviteter på UVM Materialeplatformen.

Med dette didaktiske læremiddel kan du som lærer styrke elevernes forforståelse og begrebsudvikling i flere fag med mad og måltider som omdrejningspunkt. Det kan for eksempel være som forberedelse til en projektuge, hvor der er behov for at sprogligt udfordrede elever kan lære vigtige begreber, der skal anvendes i projektugen (vendespil og puttekasse). Det kan også være i forhold til forforståelse af sammenhænge fra ’jord-til-bord’ (tidslinjespil og historiske kort). Undervisere kan oprette egne kurser inde på LOMA-spilplatformen, således at de kan udvælge de kan udvikle og invitere eleverne til netop disse udvalgte spil. For eksempel spil til ’Dansk som andetsprog’ omkring rækkefølge af ord i sætninger eller andre typiske sproglige vendinger.

Baggrund

Filstedvejens Skole modtog i 2018 bevilling fra Undervisningsministeriet til projektet ”Mad som ramme for en helhedsorienteret indsats for elever i indskolingen” (Aalborg Kommune, 2018). Formålet var at fremme elevernes udvikling af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence via LOMA-undervisning og et styrket samarbejde med den lokale fødevareproducent, Egholm Folkefarm. Projektet blev gennemført i samarbejde med HistorieLab og Center for Anvendt Skoleforskning, UCL.

Publikationer:

Ruge, D. (2019) Delrapport med evaluering af projekt ’Mad som ramme for en helhedsorienteret indsats i indskoling’, Filstedvejens Skole, Aalborg Kommune. https://www.ucviden.dk/portal/en/publications/delrapport-evaluering-af-projekt-mad-som-ramme-for-en-helhedsorienteret-indsats-i-indskoling(07168c31-b756-4297-8690-a457e49953c7).html

Ruge, D. (2019). Multimodality and health education–integrating digital learning materials in primary school: A case study of teacher, student and researcher collaboration. In IARTEM: 15th IARTEM Conference Odense, Denmark (No. Proceedings after conference), p.195-205.