Smag som afsæt for skriveprocesser

Forfatter: Cathrine Terkelsen
Udgivet: Marts 2019

I denne artikel giver jeg et eksempel på, hvordan du kan anvende smagsoplevelser som et middel til at igangsætte skriveprocesser i danskundervisningen. Eksemplet stammer fra afprøvningen af et undervisningsmateriale, som jeg udviklede i forbindelse med mit speciale på kandidatuddannelsen i didaktik (dansk).

Case – et kig ind i undervisningen i 5.a

I danskundervisningen får eleverne i 5. a til opgave at gå på opdagelse i klasselokalet for at undersøge og smage på en række smagsprøver. Klassens lærer giver eleverne besked på at give sig god tid til at bruge alle sanser, reflektere over smagen og skrive stikord til hver smagsoplevelse undervejs. Eleverne skal endnu ikke tænke på hverken stavning, form eller tekstfremstilling, men blot fokusere på at anvende skrivning for at få deres tanker ned på papir.

Efter 45 minutters sanselig opmærksomhed har hver elev et ark med stikord om bl.a. smag, oplevelser, personer, steder, følelser og minder. Læreren beder nu eleverne om at kigge på deres stikord og overveje hvilke minder, smagsoplevelserne frembragte. Herefter introduceres skriveopgaven. Eleverne skal skrive en erindring om ét udvalgt minde, der knytter sig til en af smagsprøverne. Læreren læser først en modeltekst højt som inspiration og støtte for elevernes skriveproces. Teksten tager afsæt i et minde fremkaldt af duften af kanel. Klassen drøfter forskellige perspektiver vedrørende sproget i modelteksten; herunder hvilke sproglige udtryk, der anvendes for at beskrive en stemning. Derefter igangsættes elevernes skriveproces.

Når smagen giver eleven noget at udtrykke sig om

I udviklingen og planlægningen af denne undervisningsaktivitet samarbejdede jeg tæt med klassens dansklærer. Sammen fandt vi frem til 12 forskellige madvarer, som vi formodede, at eleverne kunne lide og muligvis ville kunne knytte personlige, sociale og kulturelle oplevelser til. Valget faldt bl.a. på jordbær, koldskål, appelsiner med nelliker, æbler, kanel, citronmåne og popcorn.

Idéen om at bruge smagsobjekterne til at aktivere minder, som eleverne kan udtrykke sig om i deres tekster, udspringer af en antagelse om, at smag kan vække minder (Ole G. Mouritsen, 2015, Sutton, 2011).  Især citronmånen frembragte detaljerede beretninger om ferier og familiemedlemmer hos flere elever i 5.a.

I elevprodukterne ses tegn på, at eleverne har skrevet erindringer med nedslag i eget liv. Det bliver tydeligt, at det ikke i så høj grad er maden i sig selv, der er i fokus i teksterne, men derimod alle de handlinger, følelser, stemninger og oplevelser, smagen åbnede op for, og som har særlig betydning for den enkelte elev.

Beskæftigelsen med danskfagets indhold gennem smagen

Intentionen med at bruge smagsoplevelser som en tilgang er bl.a. at eksperimentere med, om smag kan være med til at etablere interessante skriveaktiviteter, vække elevernes lyst til at udtrykke sig og give dem noget på hjerte at udtrykke sig om i arbejdet med sprog og tekster. Dvs. at der eksperimenteres med, hvordan sansemæssige smagsoplevelser kan være nyttige  i danskundervisningen til at åbne for arbejdet med det danskfaglige felt.

Er du interesseret i at læse mere om, hvordan smag kan anvendes i forbindelse med skriveprocesser i danskundervisningen, kan du se hele skriveforløbet herunder. Her finder du bl.a. læringsmål, aktivitetsbeskrivelser samt elevark, der kan printes og anvendes i din egen undervisning. Ligeledes præsenteres yderligere tre bud på, hvordan smag kan støtte elevernes arbejde med beskrivende tekster, digte og anmeldelser.

Terkelsen, Cathrine: Et potpourri af skriveøvelser – Smag som afsæt for skriftsprogsudvikling. Fag med smag, Smag for Livet.