Intro til online undervisning

Forfatter: Stig Toke Gissel
Udgivet: Oktober 2020

Dette er et mini-kursus, der giver konkrete tips til, hvordan du kan skabe en engagerende og dialogisk undervisning for dine studerende, selvom meget af undervisningen foregår online.

Online undervisningDu kan blive klogere på, hvordan du kan: 

  • Kombinere det synkrone med det asynkrone. 
  • Kombinere det digitale med det fysiske samvær på holdet. 
  • Teknisk understøtte de studerendes dialog og produktion. 
  • Samt hvordan du kan lave digital værkstedsundervisning og casebaseret undervisning.

Kurset har fire moduler. Du kan selv vælge, hvilke dele af modulerne, du har brug for at sætte dig ind i, og hvilken rækkefølge du vil tage dem i. Modulerne finder du her:

Dermed skal du ikke bruge tid på noget, som du kan eller ved i forvejen.