Modul B: Motiverende online-undervisning gennem differentiering

Forfatter: Stig Toke Gissel
Udgivet: Oktober 2020

I dette modul præsenterer vi forskellige måder, hvor digitale værktøjer kan bruges til at differentiere undervisningen og derigennem øge de studerendes motivation.

EVA gennemførte en undersøgelse af motivation, hvor de fandt, at motivation ikke er det samme for alle. De fandt, at motivation snarere var forskellige orienteringer, interesser eller måder at lære på.  

Nogle studerende er motiverede af, at de gerne vil vide mere om deres fag og andre bliver motiverede til at lave mere af at få ros eller gode karakterer. Disse to typer motivation er ikke så svære at imødekomme for underviseren, så vi vil koncentrere os om de tre sidste typer: 

#1 Mestringsmotivation 

Når den studerende oplever at kunne løse opgaverne, får han lyst til at lave og lære mere.

#2 Relationsmotivation

Når den studerende oplever at være en del af et fællesskab på sit hold og oplever, at underviseren ser og hører ham, så motiveres den studerende til at deltage i undervisningen.

#3 Involveringsmotivation

Hvis den studerende kan få indflydelse på fx indholdet i undervisningen eller sin egen læreproces, så øges den studerendes motivation til at arbejde med faget.

Relationsmotivation er nok det, vi har sværest ved at skabe, når undervisningen i perioder kun foregår online, og hver studerende sidder hjemme hos sig selv. Derfor handler Modul D om, hvordan vi kan skabe dialog og samling på holdet. 

Flipped classroom og flipped learning

Hvis dette havde været en virtuel eller ansigt-til-ansigt lektion, og målet med lektionen er, at du skal lære at anvende metoden ‘flipped classroom’ i din undervisning, hvordan ville det så give bedst mening at formidle en grundlæggende forståelse til dig? 

Flipped classroom peger på, at den direkte instruktion (hvor underviseren holder oplæg for klassen og forklarer begreber og faglige sammenhænge) med stor fordel kan foregå individuelt i stedet for på klassen. 

Forestil dig, at i stedet for at lektionen starter med underviserens oplæg, som forklarer hvad flipped classroom er, så har du derhjemme set denne video:

Du har set den i dit eget tempo, du har måske taget noter, og du blev ikke udfordret, hvis du ikke er så god til at læse.  

Nu får underviseren i stedet tid til at sætte aktiviteter i gang, hvor de studerende skal anvende stoffet, og hvor underviseren kan vejlede og give feedback. 

Flipped-metoden kan bidrage til mestringsmotivation ved, at den studerende oplever at have god tid til på sin egen måde at forstå det faglige indhold i fx den video, han skal se. Desuden har den studerende en bedre chance for at lykkes med aktiviteterne, hvor stoffet skal anvendes, fordi han kan få vejledning. Den studerende kan opleve involveringsmotivation, fordi han selv bestemmer tempoet og hvordan han vil lære sig indholdet i fx videoen. 

Online undervisning modul b

Giv de studerende mere kontrol over egen læring: Involveringsmotivation

I dette mini-kursus har du selv kontrol over din læreproces. Her vælger du selv hvilke faglige områder, du vil blive klogere på, og hvordan din vej gennem materialet ser ud. Det har vi valgt, fordi vi ved at du og de andre deltagere på kurset har vidt forskellige forudsætninger.

Det er forskelligt, hvor meget de studerende får ud af et længere underviseroplæg (tavleundervisning eller det, vi i Modul D kalder et virtuelt seminar). For at undgå, at de studerende mister motivationen for at høre dit oplæg (fordi de har svært ved at følge med eller fordi de ved det i forvejen) kan du imødekomme de studerendes forskellige faglige forudsætninger ved at give dem adgang til et digitalt undervisningsforløb.

Her kan du lægge links til tekster og opgaver på jeres digitale platform. Dit oplæg kan måske erstattes med en video (flipped learning). Den studerende kan på den måde selv vælge sit tempo og hvilket niveau, han vil løse opgaverne på mv. 

Tilrettelægger du undervisningen på denne mådey, er det vigtigt at gøre en indsats for de studerendes relationsmotivation. Det får du tips til i Modul D. 

Varier den digitale feedback – hvad ønsker de studerende?

Når du underviser med flipped learning og giver studerende adgang til en digital ressource, kan du bedre bruge din tid på vejledning og feedback til de studerende. Det er klart, at denne kontakt vil bidrage til relationsmotivation. Men hvis du giver de studerende valgmuligheder i forhold til, hvordan de ønsker vejledning og feedback, kan det også give involveringsmotivation. 

De forskellige formater har deres fordele: 

  • Du kan lave en videooptagelse, som du deler med de studerende. Så kan de se den igennem flere gange, og du kan i videoen vise vise, hvilke dele af produktet du taler om. Her kan du bruge en skærmoptager som fx Screencast-O-Matic. 
  • Mundtlig vejledning (virtuel eller F2F) giver de studerende mulighed for at stille spørgsmål, og I kan tale jer frem til en fælles forståelse. 
  • Skriftlig feedback med kommentarer i opgaven har en fordel i, at den studerende (i modsætning til videooptagelsen) nemt kan overskue helheden og finde dine kommentarer til bestemte dele af opgaven. Og sker den skriftlige feedback i et program, der tillader kollaboration (se Modul D), kan I have en skriftlig dialog.

Videndeling

Vi har oprettet en Padlet (se Modul D), hvor vi skal bede dig om at gå ind og poste dit forslag til, hvordan vi kan øge de studerendes motivation for online-undervisningen.

Her er linket til Padlet

Mere om elevaktiverende undervisning

Hvis du vil have mere inspiration til aktiverende undervisning, kan du lytte til denne podcast: 

Link til podcast