Spændende forløb til undersøgelse af litterære tekster

Forfatter: Stig Toke Gissel
Udgivet: 2020

I KiDM-projektet er der udviklet helt nye undervisningsforløb til undersøgende undervisning i æstetiske tekster. Når vi kalder det æstetiske tekster, så er det fordi vi arbejder ud fra et bredt tekstbegreb. I forløbene er der både brugt noveller, en roman, et digt, et computerspil, en tv-serie og en kortfilm.

Litteraturforløbene til dansk er rettet mod undervisningen i 7.-8. klasse.

Det første forløb er et introforløb, som vi anbefaler, at man starter med. Idéen er, at både lærer og elever introduceres for den undersøgende tilgang i forløbet. I lærervejledningen (som ligger som PDF-fil i lærerdelen) gennemgås hver af de syv strategier efterhånden, som vi når til dem. Det samme sker i elevdelen; eleven får forklaret, hvad strategien går ud på, og hvad den gør godt for.

Med afsæt i novellen ”Plastichjerte” af Ronnie Andersen føres både du og dine elever således ind i den undersøgende tilgang. Hvis du vil læse lidt bag om vores tanker, kan du læse teksten ”Intro: At undersøge litteratur”.

Oversigt over danskforløb KiDM

Tre forløb bygget op af delforløb

Der er tre forløb ud over introforløbet. Forløbene er bygget op af delforløb, som drejer sig om en bestemt æstetisk tekst. Desuden er der en håndfuld ekstraforløb. Ydermere finder du et fagkatalog, som gennemgår de danskfaglige begreber, der er relevante i forhold til forløbene og kommer med eksempler på, hvordan de anvendes til analyse.

Liste over alle danskforløbene i KiDM

Her kan du se en samlet oversigt over forløbene og delforløbene, samt de æstetiske tekster der arbejdes med i hver af dem.

I forløbene har vi bestræbt os på at lave fagligt fokuserede og varierede aktiviteter til eleverne, som understøtter deres undersøgelser. Der er vægt på dialog, nærlæsning, æstetiske læreprocesser, herunder multimodal produktion.

Som et eksempel på en aktivitet kan du her se en opgave, hvor vi har lavet en ordsky med ordene fra Kim Fupz Aakesons novelle ”Læreplads”:

Ordsky

 

Eleverne skal bl.a. undersøge, hvorfor ordet ”Mor” optræder så hyppigt, mens ordet ”far” ikke gør. Og hvad siger det om teksten, at ordet ”sagde” fylder så meget?

Tjek hjemmesiden

Undervisningsforløbene ligger på hjemmesiden kidm.dk (forkortelsen for Kvalitet i Dansk og Matematik). Siden er opdelt i en matematikdel og danskdel. I danskdelen er der både en elevdel, hvor eleverne arbejder på selve hjemmesiden, og en lærerdel med lærervejledninger og diverse ressourcer. Både elevdelen og lærerdelen i dansk er beskyttet af kodeord.

Alle undervisningsforløb er gratis.

Sådan får du adgang til undervisningsforløbene

Danskforløbene kræver på grund af tekstrettigheder et login. Er du lærer kan du få adgang ved at skrive til os på post@laeremiddel.dk. Skriv din fulde navn samt hvilken skole, du er lærer på, og så sender vi dig hurtigst muligt et login.