Undersøgende undervisningsforløb med SKAM

Forfatter: Trine Ellegaard
Udgivet: 2020

SKAM er et godt undervisningsforløb, der har vist sig at have stor appel til eleverne. Og i følge interviews med både lærere og elever er det et af de mest populære forløb, vi har lavet til litteraturundervisningen i dansk i KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik).

Undervisningsforløb med SKAMStine Reinholdt Hansen har sammen med Jimmi Michelsen udviklet det undersøgende undervisningsforløb med SKAM og fremhæver bl.a. seriens aktualitet og dens popularitet blandt de unge:

“TV-serien er for en stor del bygget op med inddragelse af sociale og digitale medier, hvilket er genkendeligt og aktuelt for de unge. Samtidig forsøger vi i forløbet at få eleverne til at reflektere over brugen af sociale og digitale medier. ikke bare deres egen brug af de her medier, men i høj grad TV-seriens måde at opbygge fortællingen på ved hjælp af dem.”

Den mest populære ungdomsserie i nyere tid

Den norske tv-serie SKAM er den mest populære ungdomsserie i Norden i nyere tid. I Danmark er serien blevet så populær, at den blev vist som julekalender på DR3 i 2016. I flere aviser – både i Norge og i Danmark – har man ligefrem talt om SKAM-feber.

SKAM er produceret af NRK og instrueret af Julie Andem. Foreløbig er der lavet 4 sæsoner af serien. Ifølge instruktøren er målgruppen unge i alderen 15-16 år, men serien er blevet set af mange uden for denne målgruppe.

Seriens hovedpersoner går alle på Hartvig Nissen-gymnasiet i Oslo. Serien foregår i et velstillet miljø og handler om, hvordan personerne takler udfordringer med kærester, venskaber, forældre og studieliv. I sæson 1 og 2 følger vi henholdsvis Eva og Noora – i sæson 3 og 4 er det henholdsvis Isak og den muslimske pige Sana.

SKAM har et spændende udtryk, fordi den inddrager de sociale og digitale medier, unge benytter sig af. Serien har fx sin egen Facebook-side, hvor man kan se memes og gif-filer om og fra serien. Her kan man bl.a. få gode råd fra seriens personer. Flere af personerne har også Instagram-profiler, hvor der løbende bliver lagt billeder og kommentarer op, som om seriens personer var virkelige personer. Profilerne kan stadig ses på Instagram, selv om serien er afsluttet. Man kan også møde flere af seriens fiktive personer på Snapchat.

Man kan læse om deres Snapchat-profiler her.

Eleverne skal i delforløbet arbejde med episode 1, 2 og 8 i sæson 1. For at besvare opgaverne i den sidste del af forløbet, er det dog nødvendigt, at eleverne også ser andre episoder i serien (se hvilke i selve forløbet).

Eleverne skal streame SKAM via www.mitCFU.dk, som skolen har abonnement til. Det er vigtigt, at læreren læser den generelle vejledning, før forløbet går i gang. Vejledningen findes her: http://wiki.mitcfu.dk/soeg-i-samlingerne/tv/

Forløbet er lagt an på, at SKAM ses med danske undertekster. Der er 13 lektioner á 45 min., men kan tilpasses undervisningen.

Hvad eleverne lærer i SKAM-forløbet

I forløbet om SKAM skal eleverne blive bevidste om, hvordan vi i en tv-serie er nødt til at udfylde en del tomme pladser, hvis vi skal opnå en dybere forståelse af historien og dermed kunne fortolke den. Eleverne skal opdage, at udfyldningen af tomme pladser kan skabe refleksion og give ideer til fortolkningen. Forløbet om SKAM har derfor ikke til hensigt at lære eleverne om nabosprog, filmanalysebegreber eller ungdomsserier, men det vil ikke være vanskeligt at koble til disse ting.

En del elever vil sandsynligvis have et godt kendskab til SKAM på forhånd. Disse elever kan sagtens deltage i forløbet, idet en del af aktiviteterne drejer sig om at blive bevidst om og reflektere over den udfyldning af tomme pladser, beskueren foretager undervejs. Derfor bliver eleverne flere steder spurgt om, hvad de kan se/lytte sig til – ikke, hvad de evt. ved om serien.

Alligevel er der aktiviteter, især i forløbets start, hvor elever med kendskab til serien kan komme til at afsløre noget for de andre elever. Disse aktiviteter kan springes over af de pågældende elever, men læreren kan også tage højde for det i sammensætningen af elever i par- og gruppearbejdet.

Få adgang til hjemmesiden

SKAM-forløbet ligger på hjemmesiden kidm.dk (forkortelsen for Kvalitet i Dansk og Matematik). Siden er opdelt i en matematikdel og danskdel. I danskdelen er der både en elevdel, hvor eleverne arbejder på selve hjemmesiden, og en lærerdel med lærervejledninger og diverse ressourcer. Både elevdelen og lærerdelen i dansk er beskyttet af kodeord.

Alle undervisningsforløb er gratis.

Sådan får du adgang til SKAM-forløbet

Danskforløbene kræver på grund af tekstrettigheder et login. Er du lærer kan du få adgang ved at skrive til os på post@laeremiddel.dk. Skriv din fulde navn samt hvilken skole, du er lærer på, og så sender vi dig hurtigst muligt et login.