Undersøgende matematikundervisning: En ny tilgang til at støtte elever til at øge deres kompetencer i matematiske situationer

12. maj 2020

Som en hjælp til alle undervisere, lærere, studerende og praktikere har projektgruppen bag KiDM-projektet udarbejdet en matematikfolder, der giver et overblik over en helt ny tilgang til undersøgende matematikundervisning. Her er fokus på at støtte eleverne i at udforske, systematisere og argumentere i matematiske situationer gennem konkrete undervisningsforløb.

KiDM matematik pixi-folder

Hent folderen her.

I storskala-projektet KiDM har 172 klasser deltaget i en treårig forsøgsperiode i forbindelse med at styrke kvaliteten i dansk- og matematikfaget.

I denne artikel tager vi fat på matematikdelen, hvor formålet med projektet var at få elever i 4. og 5. klasse til at øge deres matematiske kompetencer ved at arbejde med problem- og undersøgelsesorienteret med åbne spørgsmål og problemstillinger.

Baggrund for projektet

I perioden 2016-2018 har projektgruppen bag KiDM-projektet arbejdet med at udvikle en undersøgende tilgang til matematikundervisningen på 4. – 5. klassetrin, at dokumentere effekterne af en sådan undervisning og at sprede viden om projektet.

Projektgruppens tolkning af kvalitetsmæssige forandringer tog dengang udgangspunkt i de seneste indtryk fra undersøgelser, som tydede på en ubalance mellem den træningsorienterede/formidlende undervisning og den undersøgende undervisning. En ubalance, hvor den træningsorienterede og formidlende undervisning typisk havde en ret dominerende rolle i danske klasselokaler.

Indsatserne i projektet blev gennemført over tre perioder af hver et halvt års varighed fra efteråret 2017 til efteråret 2018 med 45 forsøgsskoler og 45 kontrolskoler med samlet 143 repræsentativt udvalgte 4. – 5. klasser. Effekten af indsatserne blev dokumenteret gennem et lodtrækningsforsøg.

Der er i tilgangen fokus på elevers matematiske udforskning af åbne situationer. Undersøgende matematikundervisning adskiller sig herved fra mere traditionelle tilgange, hvor hovedfokus er på træning af matematiske færdigheder.

Resultaterne i matematik

Selvom forsøget ikke fandt en statistisk signifikant positiv effekt på elevernes matematiske kompetencer, fandt forskerne bag projektet, at KiDM-indsatsen styrkede elevernes matematiske begrebsforståelse.

Derudover viste den kvalitative forskning i projektet en lang række potentialer i den undersøgende tilgang i forhold til at styrke matematiske problemhandlinger, modellering og ræsonnement.

Med andre ord forstår eleverne begreberne bedre og får flere og bedre dialoger om matematiske problemstillinger gennem denne undersøgende matematikundervisning.

Folder giver overblik over undersøgende matematikundervisning

I forbindelse med KiDM-projektet har projektgruppen udarbejdet en matematikfolder, der viser undervisere, lærere, studerende og praktikere hvordan de kan bruge den undersøgelsesorienterede tilgang i praksis.

I folderen står beskrevet, hvordan læreren kan gribe det undersøgende arbejde med matematikken an. Derudover indeholder folderen også konkrete eksempler på, hvordan eleverne kan arbejde med undersøgende matematikundervisning og projektets materiale tager udgangspunkt i fem forskellige undersøgende opgaver og aktiviteter.

Til brug for gennemførsel af projektet blev der udviklet 25 undersøgende matematikforløb, der hver dækker to til fire lektioner. Det betyder, at materialet understøtter tre-fire måneders matematikundervisning. Materialet er tilgængeligt på hjemmesiden kidm.dk.

Alle undervisere, lærere, studerende og praktikere kan få gratis adgang til undervisningsforløbene i matematik og dansk.

I folderen står beskrevet, hvordan du får gratis adgang til materialet på kidm.dk.

Download matematik-folderen her.

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.