Bidrag til et fagdidaktisk vokabular for læremidler i teknologiforståelse: Arbejdspapir

Forfattere: Bjarke Lindsø Andersen, Ove Christensen og Stinus Lundum Storm Mikkelsen
Udgivet: 2022

Dette arbejdspapir bidrager til et fagdidaktisk vokabular, som kan understøtte udvikling og analyse af læremidler i teknologiforståelse. Hvor eksisterende modeller og værktøjer til læremiddelanalyser har et almendidaktiske sigte, er dette arbejdspapir rettet specifikt mod teknologiforståelse, og har altså et fagdidaktisk sigte.

Siden det nationale forsøgsprogram for teknologiforståelse i folkeskolen startede i 2018, er det gået hurtigt med udviklingen af nye læremidler til faget. Udover de forløb (prototyper), der er udviklet i regi af forsøgsprogrammet (se Tekforsøget.dk), har forlag, fonde og institutioner budt ind med forløb, som lærere kan bruge, når de skal undervise i teknologiforståelse.

Der findes endnu ikke et overblik over, hvordan de udviklede undervisningsforløb og læremidler forvalter fagligheden. Det vil bl.a. sige, hvordan fagligheden fortolkes, og hvilke dele der betones, hvordan læremidlerne fordrer, at læreren underviser i faget, hvilket teknologibegreb de implicerer, eller hvordan der tænkes sammenhæng mellem faglighedens forskellige basisfag og kompetenceområder.

Formålet med arbejdspapiret

Formålet med dette arbejdspapir er at præsentere foreløbige bud på og forslag til fagdidaktiske analysekategorier og opmærksomhedspunkter, som kan tages til indtægt i udvikling og analyse af forløb og læremidler i teknologiforståelse.

Papiret bør primært anvendes som inspiration til udvikling og kvalificering af læremidler og undervisning. Sekundært kan kategorierne anvendes til at kaste lys over, hvordan eksisterende læremidler forvalter fagligheden.

Papiret bidrager til et fagdidaktisk vokabular, som er første skridt på vejen til at få indblik i, hvad der karakteriserer læremidlernes konstruktion af teknologiforståelse som faglighed.

Download arbejdspapiret

Læs mere om teknologiforståelsens faglighed

 

Teknologiforståelsens fagdidaktikEr du interesseret i at læse mere om teknologiforståelsens fagdidaktik, findes der meget mere viden i vores 10. udgivelse af  forskningstidsskriftet, Learning Tech. Temaet for dette nummer er teknologiforståelse og har titlen Teknologiforståelsens fagdidaktik.

I dette temanummer sættes der fokus på faglighedernes identitet, indhold og praksis som den tænkes og kommer til udtryk i forskellige kontekster. Hermed kan artiklerne være med til at kvalificere debatten om teknologiforståelse med både empiriske og teoretiske forankrede bud. Tilsammen viser temanummeret faglighedens eller rettere faglighedernes enhed og mangfoldighed i bidrag til en fagdidaktik for teknologiforståelse.

Se temanummeret Teknologiforståelsens fagdidaktik her

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.