Rhapsode – design, brug og virkning

Forfattere: Stig Toke Gissel, Karsten Gynther, Thomas Illum Hansen, Tomas Højgaard, Rasmus Leth Vergmann Jørnø, Anne-Mette Nortvig, Bjarke Lindsø Andersen og Morten Pettersson
Udgivet: 2020

Dette projekt er et interventions- og følgeforskningsprojekt om adaptive læremidler. Projektet undersøger, hvilken rolle et adaptivt læremiddel kan spille i matematikundervisningen, hvordan læremidlet virker, samt hvordan lærere og elever bruger det. Projektet omhandler desuden læremiddel Rhapsode LEARNER, som er blevet stillet til rådighed for lærerne i henholdsvis 4. og 9. klasse med formålet at integrere det i undervisningen.

Hent rapporten (pdf)

Rapporten præsenterer resultaterne af et følgeforskningsprojekt som Læremiddel.dk i samarbejde med Tomas Højgaard (Aarhus Universitet) har gennemført i forbindelse med et projekt, hvor Københavns Kommune afprøvede det adaptive Læremiddel, Rhapsode, i matematikundervisningen i 4. og 9. klasse.

Forskningsdelen af projektet er delt i to: Dels et interventionsprojekt, som går i dialog med de deltagende lærere, og dels et forskningsprojekt, som på afstand iagttager elever og læreres brug af læremidlet og undersøger elevernes udbytte af at interagere med læremidlet.

Formålet med Rhapsode er at fremme matematikfaglig læring med vægt på struktureret videnstilegnelse.  Læremidlets kvalitet er defineret ved forholdet mellem læringsudbytte (tæller) og undervisningstid (nævner). Læremidlets udtryk repræsenterer dets indhold, og dets aktiviteter rammesætter elevernes arbejde med og fortolkning af indholdet. Derfor er der en nær sammenhæng mellem udtryk, aktiviteter og indhold. Således repræsenterer Rhapsodes minimalistiske design ud fra cognitive load theory (CLT)-principper et højstruktureret indhold, mens de prioriterede aktiviteter fastlægger, hvad der er kerne og periferi.

Projektet viser blandt andet, at lærernes didaktiske design i matematikundervisningen ændres, når Rhapsode anvendes i timerne. Dette skyldes læremidlets udgangspunkt i, at det er designet til at varetage flere lærerfunktioner ved både at forklare nyt stof, stille spørgsmål i relation hertil samt bidrage til en tidslig progression gennem – eller snarere rundt i – stoffet. Læremidlet fungerer derfor ikke optimalt, hvis det alene anvendes som erstatning for et traditionelt træningselement i undervisningen. Imidlertid ser flere lærere en stor fordel i alligevel at assimilere Rhapsode i den vanlige undervisning ved at lade læremidlet erstatte gruppe-, par- eller indviduelt arbejde med øvelser i det af læreren introducerede indholdsområde for dagen. Dette frigør efter mange læreres mening tid til at hjælpe elever med særlige vanskeligheder eller til at arbejde med udvalgte grupper af elever i timerne.

I august 2019 igangsatte Københavns Kommune et kompetenceudviklings- og afprøvningsprojekt for udvalgte matematiklærere i kommunen.

Målene med projektet var:

  • At styrke elevernes faglige niveau (færdigheder og kompetencer) i matematik ved inddragelse af det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER (Area9), som understøtter elevernes læring gennem algoritmer, der skulle gøre læremidlet i stand til at tilpasse sig elevens niveau.
  • At udvikle elevens forståelse for egen læring og læreproces samt self-efficacy.
  • At afdække i hvilket omfang Rhapsode LEARNER kan styrke undervisernes mulighed for at tilpasse og målrette undervisningen til den enkelte elev gennem digital, databaseret understøttelse.
  • At frigøre tid til at underviseren oftere og mere målrettet kan interagere med enkeltelever og grupper af elever om matematik og øvrige perspektiver knyttet til folkeskolens formål.
  • At kommunen opnår indsigt i, hvilke muligheder, krav og udfordringer der knytter sig til denne type digitalt læremiddel, og at de deltagende skoler og forvaltningen opnår kompetencer i brugen heraf, herunder med henblik på en styrket datainformeret undervisning og skoleudvikling.

Hent rapporten

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.