Kys! Bang! Zap! Brug ChatGPT til at undersøge litterære genrer

Udgivet: 2023

Læs her, hvordan du på én gang kan arbejde med litterære genrer og undersøge chatbots i et teknologiforståelsesperspektiv

De meget omtalte AI-chatbots giver, trods åbenlyse problemer ved at tage dem ukritisk ind i undervisningen, også interessante nye muligheder. For eksempel kan de på én gang lade eleverne undersøge litterære genrer og arbejde med teknologiforståelse.

Sprogmodeller og litterære genrer

Det skyldes, at de bygger på såkaldte ”probabilistiske sprogmodeller”. Du kan læse mere om sprogmodeller i artiklen her. Modellerne er skabt ved at lade AI beregne statistiske analyser af hyppigheder af bogstav- og ordsammenstillinger i et overordentligt stort og forskelligartet materiale af tekster, der er indsamlet fra nettet.

I princippet rummer modellerne derfor en statistisk beskrivelse af samtlige de kommunikative genrer og stilarter, som AI’erne har mødt tilstrækkeligt mange gange til, at de har kunnet finde robuste statistiske mønstre. Altså de typiske ord, vendinger og tekststrukturer, der kendetegner genrerne.

Og vi må antage, at hele Google Books’ database er blevet indekseret og analyseret. Den rummer således også en model af alle de fantasy-, western-, og science fiction-historier, foruden tragedier, komedier, satirer og øvrige genrer, der indgik i deres træningsdata.

Brug sprogmodellerne i litteraturundervisningen

Det kan du bruge i litteraturundervisningen til at lade eleverne undersøge litterære genrer og samtidig reflektere over, hvor gode sprogmodellernes modeller af forskellige genrer egentlig er.

Da chatbotten genererer sit output på baggrund af en lang række faktorer, herunder samtalehistorikken i den enkelte chatsession, er det muligt at give den særlige forudsætninger for at skrive på en måde, du selv bestemmer. I praksis ”tøjler” eller ”træner” du botten. Du kan fx indsætte et digt i din chat med chatbotten, hvorefter den vil takke dig pænt for at dele det med den og måske tilbyde en analyse eller spørge, hvad du gerne vil have hjælp til.

Øvelse med Greimas’ aktantmodel

I denne øvelse skal eleverne bestemme et galleri af karakterer efter Greimas’ aktantanalyse. Det skal de fodre chatbotten med, og derefter lade den skrive fortællinger i forskellige genrer, men med det samme karaktergalleri.

Derved bliver de i stand til at bemærke, hvordan chatbotten arbejder forskelligt med de samme karakterer afhængigt af deres genrevalg.

Sæt rammen

  1. Hvis eleverne ikke kender Greimas’ aktantmodel, kan du starte med at introducere den.
  2. Lad derefter eleverne bygge deres egen aktantmodel, hvor de udfylder de seks pladser (helten, objektet, hjælperen, modstanderen, donoren og modtageren) med navne og begreber, der er ganske åbne for fortolkning. Det kunne for eksempel være: Helt = Mike, Objekt = Fatima, Hjælper = Karla, Modstander = Jonas, Giver = Den gyldne cirkel, Modtager = Mike.

Træn botten

  1. Da chatbotten blandt andet bruger chathistorikken til at generere sine svar, kan man som forberedelse ”fodre den” med de parametre, man ønsker som ramme for fortællingerne. Få fx eleverne til at skrive: ”Her er en aktantmodel: Helt = Mike, Objekt = Fatima, Hjælper = Karla, Modstander = Jonas, Giver = Den gyldne cirkel, Modtager = Mike”. De vil måske opleve, at chatbotten takker høfligt for, at de deler modellen med den, og måske tilbyder en karakteristik af de enkelte elementer.

Begynd at undersøge

  1. Nu kan eleverne gå i gang med at undersøge forskellige genrer – og ikke mindst den måde, chatbotten udtrykker dem på. Bed dem først om at udvælge tre forskellige typiske litterære genrer, for eksempel ”romance”, ”gyser” og ”western”.
  2. Nu kan de fx skrive: ”Skriv en kort science fiction-novelle på baggrund af modellen”. De kan bede botten om at tage et udgangspunkt for handlingen, de selv vælger, fx ”Start med ”Rumskibet svævede blidt i luften”. De vil måske opleve, at botten starter forfra med at bygge en helt ny aktantmodel, men den kan som regel ledes på rette vej, hvis man insisterer på, at den skal bruge ens egen indlæste model: ”Nej, du skal bruge den model, jeg indsendte tidligere i samtalen”.
  3. Bed eleverne fortsætte med at få botten til at skrive en fortælling fra hver af de tre genrer, de har valgt.

Diskuter og reflekter

  1. Bed eleverne om at diskutere, hvilke ord og indholdstemaer, der lader til at være typiske for den måde, chatbotten skriver fortællinger inden for de tre genrer. Hvad lader til at kendetegne dem? Har sprogmodellen fat i det rigtige?
  2. Bed eleverne give en vurdering af de tekster, chatbotten har skrevet. Er det gode gysere? Hvorfor eller hvorfor ikke?

 

Læs også de andre artikler om AI og sprogmodeller

 

Artikel 2 i serien: Men hvad skete der så?!? Fortæl historier med ChatGPT

Artikel 3 i serien: Fra lænestolslingvister til ChatGPT: Sprogmodeller i AI

Artikel 4 i serien: Undgå at menneskeliggøre AI, når du taler med elever

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.