Modul C: Virtuel værkstedsundervisning og casebaseret undersøgelse online

Udgivet: Oktober 2020

I dette modul præsenteres nogle bredere overvejelser om, hvorvidt værkstedsarbejdet og casebasering måske er værd at overveje, selv om undervisningen foregår online.

Det virtuelle værksted

Når undervisningen skal foregå online, kan det være vanskeligt at arbejde med konkrete artefakter og værktøjer, som man er vant til i værksteder og i praktisk orienterede fag. Hvordan får man øvet sig, eksperimenteret med materialer og praksisser, og hvordan får man feedback på sit arbejde?

Klik på videoen nedenfor og se Anne-Mette Nortvig diskutere og komme med forslag til løsninger til, hvordan fysiske rum kobles digitalt, så konkrete aktiviteter, øvelser og artefakter kan inddrages i undervisningen – næsten som sædvanligt. 

Online værkstedsundervisning

Spørgsmål til overvejelse

  • Kan ideen til virtuel værkstedsundervisning bruges på dele af maskinmesteruddannelsen? 
  • Hvordan kunne det etableres – og hvad skulle gøres anderledes end i eksemplerne? 

Case-baseret undervisning

Casebaseret undervisning, hvor undervisningen tilrettelægges omkring en case, kan være særligt velegnet til online-undervisning. 

En case er et virkeligt eller realistisk scenarie. Casens indhold kan godt stritte i flere retninger, indeholde irrelevante informationer og indeholde komplekse problemstillinger, så de studerende (ligesom det ofte er tilfældet i den virkelighed, de skal fungere i efter endt uddannelse) skal finde ud af, hvad det vigtige i situationen er. De skal bruge de begreber, de har lært, til at få hold på situationen og måske løse en praktisk problemstilling. 

Selve casen kan således være skreven, en video eller måske blive fortalt mundtligt. De studerende kan få arbejdsspørgsmål og evt. få udleveret eller selv skulle opsøge baggrundsmaterialer og teori. 

Case-arbejdet egner sig godt til at blive iscenesat som en vekslen mellem synkron og asynkron undervisning (se Modul A) og kræver, at der er selvstændigt studenterarbejde – gerne som kollaboration og med dialogiske indslag og vejledning undervejs (se Modul D).