Indhold i denne sektion

Vurdering af læremidler

Mange har gennem tiderne givet deres bud på, hvordan man kan gribe vurdering af læremidler an. Senest har Læremiddel.dk selv givet sine bud med Læremiddeltjek og Procesorienteret læremiddelanalyse – en procesmodel.

Begge finder du nedenfor sammen med en række øvrige modeller og skabeloner til vurdering af læremidler.

Læremiddeltjek

Elektronisk analysemodel udviklet af Læremiddel.dk i samarbejde med fagbladet Folkeskolen.

Procesorienteret læremiddelanalyse – en procesmodel (pdf)

Fra Læremidler i didaktikken – didaktikken i læremidler. Stefan Ting Graf, Jens Jørgen Hansen & Thomas Illum Hansen. Klim 2012.

Holistic Evaluation 

Thomas Illum Hansen & Jeppe Bundsgaard (2011)

Skabelon til karakteristik og vurdering af læremidler

Fra Vurdering af læremidler i praksis. Bodil Nielsen. Forlaget UCC 2010.

Faglige kriterier og elevrettede eller pædagogiske kriterier

Fra Undervisnnigsmidler i folkeskolen – undersøgelse af lærernes valg og brug af undervisningsmidler. Danmarks Evalueringsinstitut 2009.

Vurdering af didaktiske relationer i undervisningsmaterialer (pdf)

Fra Religionsdidaktik. Mette Buchardt (red.), Gyldendal 2006.

Den udbyggede model

Fra Kundskabens tekster. Egil Børre Johnsen, Svein Lorentzen, Staffan Selander, Peder Skyum-Nielsen, Universitetsforlaget 1998.

10-punkts-modellen

Fra Kundskabens tekster. Egil Børre Johnsen, Svein Lorentzen, Staffan Selander, Peder Skyum-Nielsen, Universitetsforlaget 1998.

Checkliste ved forberedelse af et læremiddelarbejde

Fra At lære – hvordan og med hvilke midler? Knud Aagaard, Kroghs Forlag 1990.

Beskrivelse af et undervisningsmiddel og dets anvendelsesmuligheder (pdf)

Sven Aage Petersen, 1985.

Undervisningsmiddelprisen (pdf)

Undervisningsministeriets kriterieliste for tildeling af prisen.

Materialevurdering (word)

Skabelon fra Materialeplatformen.

Analyse og vurdering af lærebogsmateriale (pdf)

Amtscentralerne (nu Center for Undervisningsmidler)

Senter for pedagogiske tekster

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd