Med stor succes deler fyraftensmøder ud af redskaber til den undersøgende tilgang til dansk- og matematikundervisning

26. november 2020

Litteraturen skal opleves, før den analyseres, og matematikken skal opleves og undersøges. Men hvordan gør man det i praksis? Et stort forskningsprojekt har udviklet metoder til undersøgende litteratur- og matematikundervisning, og mere end 600 lærere rundt om i Danmark har allerede været på fyraftensmøder for at blive inspireret og tage konkrete værktøjer med hjem i klasseværelset.

Forskningsprojektet hedder KiDM – en forkortelse af Kvalitet i dansk og matematik – og fokuserer på, hvordan den undersøgende tilgang til undervisning skaber et kvalitativt bidrag til elevernes læring.
For at brede resultaterne ud har der været afholdt en række fyraftensmøder rundt om i landet, hvor over 600 lærere i dansk og matematik har deltaget.

Oplægsholder på et af fyraftensmøderne, Mie Jensen, lektor ved UCSyd Haderslev, forklarer: ”Der har været overvældende stor interesse, og det er klart min fornemmelse, at man har ladet sig inspirere dels af oplægget og efterfølgende dykket ned i aktiviteterne på hjemmesiden og fået helt konkrete værktøjer med hjem, som man er klar til at omsætte i undervisningen eller som indspark på fagteammøderne.”

Læs mere om projektet her

Det viser, at fyraftensmøder som aktivitet er et godt format til at løfte forskningsviden ud i verden på og omsætte det i praksis blandt lærere ude på skolerne.

Dorte Tøttrup og Pia Händel fra Fjordskolen deltog på et af fyraftensmøderne, og fortæller: “Vi bliver holdt godt i hånden i projektet, og der er alt, hvad vi kan gå ind og bruge. Selvom vi ikke vil følge det som en bageopskrift, er det meget godt at finde al den inspiration.”

Om KiDM-projektet: Undersøgende didaktik

Projektet har fokus på 4.-5. klasse i matematik og 7.-8. klasse i litteraturundervisning i dansk, men det er hensigten, at den undersøgelsesorienterede didaktik også kan bringes i spil på de andre klassetrin og i andre fag. Derfor spiller vejledere og skoleledelse en vigtig rolle i projektet. Projektet har til hensigt at skabe bedre kvalitet i dansk og matematik ved at udvikle, afprøve og udbrede en undersøgende tilgang, der fremmer dialogiske, skabende og anvendelsesorienterede elementer i undervisningen.

Det skal ske på en faglig systematisk måde, hvor lærerne ikke har facit, men hvor det faglige kommer ind som en støtte til at opleve, stille spørgsmål og gennemføre undersøgelser, som eleverne har et ejerskab til. Målet er at skabe kvalitet for den enkelte elev ved at åbne fagenes indhold og metoder på en levende og nærværende måde, der engagerer dem til at gå undersøgende til værks – både alene og i fællesskab.

I modsætning til så megen anden forskning munder projektet ud i helt konkrete undervisningsforløb, der er klar til brug gratis for lærerne. Forløbene er udviklet til udskolingen, men kan – med lidt kritisk sans for teksterne – bruges på mellemtrinnet også.

Se undervisningsforløbene her

 

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.