En digital læremiddelkultur på vej

Udgivet: 2013

Artiklen En digital læremiddelkultur på vej – it og digitalt læremiddelbrug i Vordingborg Kommunes skoler har været bragt i tidsskriftet Læremiddeldidaktik.

I starten af 2012 bestilte Vordingborg Kommune en undersøgelse af læremiddel.dk, der skulle afdække “kommunens læreres brug af digitale læremidler i dansk, matematik, naturfag, sprog og praktisk-musiske fag med henblik på at udpege barrierer og potentialer for øget anvendelse af it i fagene”.

Undersøgelsens anbefalinger

Undersøgelsen skulle munde ud i en række anbefalinger, som Vordingborg Kommune kunne anvende til at understøtte en øget integration af it i fagene med henblik på at styrke elevernes faglige læring samt udnytte digitale læremidlers potentialer for en øget differentieret og inkluderende undervisning.

Deltagere i undersøgelsen

I undersøgelsen deltog efter kommunens eget ønske lærere, ledere og it-vejlederne på kommunens skoler. Lærernes faglighed gjorde tilsammen, at skolens fagområder var repræsenteret samlet set.

Artiklen sætter spot på problemerne

Denne artikel formår ikke at berøre alle rapportens fund og anbefalinger men sætter et særligt spot på nogle af problemerne, der følger af kommunens digitaliseringsstrategi på skoleområdet samt et særligt væsentligt område, nemlig læremiddellandskabet på skolerne:

Hvilke læremidler er i spil, og hvad kendetegner dem?

Og hvordan er lærerne rustet til disse nye udfordringer?

Tilmeld nyhedsbrev
×
Læremiddel-interesseret?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få nyheder, ny viden og ny forskning direkte i din indbakke.