Indhold i denne sektion

Elevbaro

Elevbaro

Elevbaro er udviklet af Læremiddel.dk i forbindelse med demonstrationsskoleprojektet Inklusion og differentiering i digitale læringsmiljøer (IDDL).

Inspirationen til Elevbaro kommer fra Learning Rating Scale, som er et redskab til at måle ”om eleverne lærer noget i skolen” (Nissen 2012). Derudover bygger det på forskningsviden om evaluering og feedback i undervisningen.

Ideen og denne første prototype i forbindelse med IDDL (link ind her) er designet og programmeret af Jeppe Bundsgaard (DPU). Dorthe Carlsen (UCSyd) og Stefan Ting Graf (UCL) har for Læremiddel.dk i samarbejde T.A.K.E. Design videreudviklet Elevbaro til et brugervenligt digitalt evalueringsværktøj, som fungerer på alle platforme.

Fra august 2014 anvendes Elevbaro af IDDL-skolerne. I denne forbindelse gennemfører Dorthe Carlsen og Stefan Ting Graf følgeforskning med henblik på validering af redskabet.

Du finder Elevbaro på elevbaro.dk.

Læremiddel.dk · Nationalt videncenter for læremidler
Niels Bohrs Allé 1 · 5230 Odense M · +45 63 18 40 24 · post@laeremiddel.dk
De står bag læremiddel.dk: University College Lillebælt University College Sydsjælland University College Syd